aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie dwóch klas II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w trzeciej wycieczce z tegorocznego cyklu wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu Emanuelle Kaczmarek oraz Aleksandrę Panek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autobusem „Zwiedzaczka” do Myśliborza mali kamiennogórzanie zostali zaproszeni do świetlicy Centrum, gdzie mogli odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie. Następnie uczestnicy wycieczki edukacyjnej zostali podzieleni na dwa zespoły klasowe, w których przystąpili do zajęć tematycznych uzgodnionych wcześniej z pracownicami Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

W świetlicy Centrum trzecioklasiści spotkali się z Aleksandrą Panek, która zapoznała ich krótko z historią i techniką powstawania papieru czerpanego. Wytwarzany jest on w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, że papier powstaje z drewna, a dawniej pisano m.in. na papirusie. Następnie prowadząca zajęcia zademonstrowała im poszczególne etapy samodzielnego wykonania papieru czerpanego oraz torebki z ziołami, w tym natka pietruszki i zioła prowansalskie, przy użyciu których będą układane wzory wymyślone przez uczestników zajęć. W dalszej części zajęć wszyscy uczniowie, w ustalonej kolejności, przystępowali do samodzielnego wykonania swojej kartki papieru czerpanego zaczynając od zanurzenia materiału z celulozą w wodzie, miażdżenia go na bardzo małe kawałki, rozprowadzanie masy w wodzie i czerpanie masy ramką z sitem. Kolejną czynnością było formowanie wzoru z ziół wymyślonego przez uczniów (m.in. serduszek, słoneczek, oczek). Następnie poszczególni drugoklasiści, po przełożeniu tak uformowanej masy sitem,, samodzielnie odsączali wodę dłońmi, a formowali odsączoną masę przy użyciu wałka, podpisywał swoją kartkę papieru czerpanego oraz umieszczali ją na stojakach do wyschnięcia. Każdy z małych plastyków otrzyma swoją kartkę papieru czerpanego na pamiątkę.

W tym samym czasie pozostali mali kamiennogórzanie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Emanuelle Kaczmarek w Sali Muzealnej przeprowadziła zajęcia pt. „Las i jego mieszkańcy”. W trakcie wstępnej dyskusji nt. lasu mali kamiennogórzanie mówili „co to jest las?” oraz „jakie zwierzęta mieszkają w naszych lasach”. Następnie prowadząca zajęcia opowiadała im o mieszkańcach lasu – ptakach i zwierzętach – demonstrując poszczególne ich sylwetki – eksponaty. Wśród licznych przedstawicieli leśnej fauny uczniowie zobaczyli m. in.: bociana, orła bielika, lisa, borsuka, gronostaja, kunę leśną, jenota, jeża i muflona. Następnie drugoklasiści zostali podzieleni na 2-osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał kartkę ze licznymi zdjęciami zwierząt i ptaków, które poznali podczas zajęć. Rozpoznawanie i prawidłowe nazwanie poszczególnych mieszkańców lasu poszło uczestnikom interesujących zajęć edukacyjnych bardzo dobrze.  

Dużą atrakcją dla nich było rozpoznawanie kształtu przedmiotu, który był ukryty w rękawie szafki-niespodzianki. Każdy przedmiot, który musieli rozpoznać po dotyku mali kamiennogórzanie związany był z lasem.

Na zakończenie bardzo ciekawych zajęć zobaczyli Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt prowadzony przez pracowników CEEiK „Salamandra”, w którym leczone są chore ptaki m. in. sówki i duża grupa bocianów. Część z nich po wyleczeniu ran wróci do swojego naturalnego środowiska, ale niektóre z nich pozostaną w ośrodku rehabilitacyjnym już do końca życia. Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz pożegnaniu się z nimi, udali się na parking, gdzie wsiedli do autokaru „Zwiedzaczka” i pełni niezapomnianych wrażeń z interesujących zajęć powrócili do Kamiennej Góry wypełniając jedną z norm na odznakę „Tropiciel Przyrody”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Pawlikowska- wychowawczyni klasy II e, Dorota Kowal – rodzic z klasy II f oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA