aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 19 maja 2017 roku uczniowie klasy II b, a następnie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, korzystając z bardzo ładnej, słonecznej pogody, uczestniczyli w terenowej lekcji przyrody przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrodnicze naszego regionu” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po wyjściu z budynku swojej szkoły żwawo powędrowali na ul. Marii Skłodowskiej-Curii, gdzie pomiędzy domami nr 4 i nr 6 rośnie najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY – okazały dąb szypułkowy ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., który miał aż 522 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na 150 lat. Na „rodzinnym drzewie” zobaczyli oryginalną drewnianą tabliczkę z napisem „POMNIK PRZYRODY DĄB SZYPUŁKOWY WIEK OK. 150 LAT”. Drzewo otoczone jest żeliwnym płotkiem chroniącym go przed niszczeniem i zwierzętami. Drugoklasiści dowiedzieli się także jak mierzymy obwód drzewa,.

Mali uczestnicy lekcji poznawali zasady mierzenia obwodu drzew w pierśnicy (na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi) przyniesionymi przez siebie taśmami mierniczymi oraz odwzorowywali na kartce papieru wzór kory drzewa.

Po zrobieniu sobie pamiątkowego wspólnego zdjęcia, z pomnikiem przyrody w tle, ulicą Licealną, a następnie Kościuszki udali się do dwóch drzew rosnących na ul. Słonecznej. Przy murze budynku Centrum Kultury zobaczyli tabliczki „pomnik przyrody prawem chroniony”. Mimo umieszczonych na nich tabliczek oba drzewa nie są w rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Uczestnicy wycieczki dokonali pomiaru obwodu wiązu górskiego wyznaczając najpierw wysokość tzw. pierśnicy – na wysokości 130 cm. Następnie przy pomocy taśmy mierniczej ustalili, że obwód drzewa wynosi 262 cm. Drzewo to spełnia podstawowy wymóg do uznania go pomnikiem przyrody, gdyż ten gatunek drzewa powinien posiadać co najmniej 225 cm obwodu w pierśnicy..

Na zakończenie krótkiej wycieczki przyrodniczej, której celem było poznanie pomnikowych drzew rosnących w pobliżu ich szkoły doszli do hotelu „Krokus” przy ul. Słonecznej 7, na którego terenie roście okazały dąb szypułkowy ustanowiony POMNIKIEM PRZYRODY rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Mimo statusu „pomnika przyrody” nie jest on aktualnie oznaczony tabliczką „Pomnik Przyrody”. Dąb ten w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości, 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat.

Stąd w wesołych nastrojach powrócili do swojej szkoły. W trakcie wycieczki drugoklasiści wypełnili swoją ostatnią normę przy zdobywaniu ich pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym. Po dokonaniu odpowiednich zapisów w książeczkach, odznaki wraz z dyplomami „Tropiciela Przyrody” zostaną uroczyście wręczone małym kamiennogórzanom podczas Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Jolanta Herliczka i Anna Grzybek – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA