aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 6 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Była to siódma z tegorocznego cyklu wycieczek organizowanego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski.

Następnie dotarli do budynku Centrum Informacyjnego KPN, gdzie w Sali Informacyjnej mieli czas na krótki odpoczynek i zjedzenie drugiego śniadania. Następnie spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, która zapoznała uczestników wycieczki z tematyką zajęć, podczas których mieli możliwość poznania budowy geologicznej Karkonoszy, a także poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się binokularami.

Mali kamiennogórscy adepci turystyki dowiedzieli się, czym jest i dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną najwyższego pasma górskiego Sudetów oraz usłyszeli, że najwyższy szczyt pasma ŚNIEŻKA (1603 m.n.p.m) zbudowana jest z najtrwalszych skał – hornfelsów, a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami.. Na zakończenie tej części prowadząca zajęcia Aleksandra Trytek zaprosiła ich na wirtualny spacer po urokliwych Karkonoszach, w trakcie którego poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D wyjątkowe miejsca Karkonoszy – Śnieżkę, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska, a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli przedstawicieli karkonoskiej fauny (m. in. cietrzew, podróżniczek, sóweczka i drozd obroźny).

Przystępując do następnej części zajęć mali kamiennogórzanie zostali podzieleni na dwa zespoły. W Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia edukacyjne Aleksandry Trytek, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym poznając logo Parku. W dalszej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów oraz leśnych owoców. Na zakończenie tej części zajęć drugoklasiści rysowali na kartkach najciekawszy widziany przez siebie karkonoski okaz.

Natomiast inny zespół uczniów w tym samym czasie, pod przewodnictwem Jerzego Rubacha i swoich wychowawczyń uczestniczył w QUEŚCIE – WYPRAWIE ODKRYWCÓW – Góry, zioła i laboranci, którego celem było poznanie Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Zabawa polegała na przejściu trasy kierowanej wersami wiersza, uzupełnieniu brakujących liter w 12-tu wyrazach oraz odczytaniu hasła utworzonego z brakujących liter, a na końcu odnalezieniu ukrytego skarbu. Uczestnicy zabawy uważnie słuchając czytanego przez prowadzących zabawę wiersza poznali wyposażenie SALI INFORMACYJNEJ (unikatową mapę geologiczną Karkonoszy wykonaną w formie mozaiki na podłodze, wielkoformatową prezentację multimedialną z panoramami 3D wyjątkowych miejsc Karkonoszy, trójwymiarowy model dotykowy  wschodnich Karkonoszy oraz oszklone gabloty ze zbiorem skał i minerałów). Po wyjściu przed budynek Centrum Informacyjnego KPN podeszli do  DOMKU LABORANTA, z ekspozycją prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, w którym zobaczyli bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne zioła. Ekspozycję wzbogacają plansze z malowanymi miniaturami leczniczych roślin występujących w Karkonoszach oraz opisem właściwości owych zielonych skarbów Gór Olbrzymich, w tym naparstnicy purpurowej, o której była mowa w wierszu.

Po zwiedzeniu Domku Laboranta skierowali się w prawo do OGRODU ZIÓŁ i KRZEWÓW KARKONOSKICH (to małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Rośliny zostały również pogrupowane według rodzaju siedliska, w jakim naturalnie występują. Można więc zobaczyć wśród nich rośliny występujące w lasach piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące ziołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy czy też zasiedlające niedostępne półki i szczeliny skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim. W ogrodzie zobaczyli m. in. stanowisko goryczki trójeściowej, która jest jednym z elementów loga Karkonoskiego Parku Narodowego

Z Ogrodu Ziół i Krzewów Karkonoskich obok starych drzew – kasztanowca i lipy na zakończenie zabawy mali odkrywcy dotarli do kwitnącego rododendronu, przy którym odgadywali hasło - „KOCHAM TE GÓRY”, a także odnajdywali ukryty w nim SKARB – ozdobną pieczątkę Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, którą ostemplowywali sobie QUESTY, zabierane przez nich na pamiątkę bardzo udanego pobytu na zajęciach edukacyjnych do domu.

Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia w Sali Informacyjnej CI KPN z Aleksandrą Trytek oraz pożegnaniu się z nią kamiennogórscy drugoklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, gdzie zobaczyli plenerową ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze, a następnie autokarem „Zwiedzaczka”, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Ponadto uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznakę Turysta Przyrodnik otrzymali po 7 punktów do tej odznaki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Grzybek i Jolanta Herliczka – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21