aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas II e i II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek i Annę Walusiak. Była to ósma z tegorocznego cyklu wycieczek organizowanego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu drugoklasiści podeszli do odkrywki skalnej hornfelsów – skały, z której zbudowana jest Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy. Ponadto zobaczyli inne skały, z których zbudowane jest to pasmo górskie, w tym m. in. granit karkonoski. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia na tle plenerowej rzeźby, żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r. w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski, a także dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych. Na terenie parków narodowych wędrujemy wyłącznie szlakami turystycznymi.

Następnie dotarli do budynku Centrum Informacyjnego KPN, gdzie spotkali się z edukatorkami CI KPN Aleksandrą Trytek i Anną Walusiak, które zaprosiły ich do OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH. Tam odpoczęli po krótkiej wędrówce i mogli zjeść drugie śniadanie. W Sali Informacyjnej CI KPN zostali podzieleni na dwa zespoły klasowe, w których przystąpili do zajęć edukacyjnych. Celem zajęć było poznanie karkonoskiej przyrody, w tym niektórych przedstawicieli leśnych mieszkańców Karkonoskiego Parku Narodowego oraz ciekawych roślin, które możemy spotkać wędrując górskimi szlakami turystycznymi. Ponadto mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się binokularami. Zajęcia edukacyjne z uczniami klasy II e poprowadziła Aleksandra Trytek, a z uczniami klasy II f Anna Walusiak.

Zajęcia w Sali Informacyjnej rozpoczynały się od swobodnej dyskusji na temat: czym jest oraz dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną Wschodnich Karkonoszy - najwyższego pasma górskiego Sudetów, z najwyższym szczytem ŚNIEŻKĄ (1603 m.n.p.m) zbudowaną z najtrwalszych skał – hornfelsów. Dowiedzieli się, że karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Oglądając trójwymiarowy model Karkonoszy rozpoznawali poszczególne elementy tego pasma górskiego: Śnieżkę, potoki górskie, kotły polodowcowe oraz górskie jeziora. Następnie zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D – Śnieżkę, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska, a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli przedstawicieli karkonoskiej fauny (m. in. cietrzew, podróżniczek, włochatkę, sóweczka i drozd obroźny). Na zakończenie tej części zajęć szkicowali na kartkach papieru widziane przez siebie ptaki oraz pisali ich nazwy.

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzących zajęcia edukacyjne Aleksandry Trytek i Anny Walusiak, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym. Na jednym z prezentowanych slajdów rozpoznali Śnieżkę, podróżniczka oraz zobaczyli granitową skałkę Słonecznik i sasankę alpejską mającą swoje stanowisko na karkonoskich szczytach. Ponadto poznali trzy elementy loga Karkonoskiego Parku Narodowego – Śnieżkę, dzwonek karkonoski i goryczkę trójeściową. Dowiedzieli się również, że po drugiej stronie granicy polsko-czeskiej istnieje także, dużo większy obszarowo Krkonosky Narodni Park. W dalszej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, wśród których były m. in. piryt, zwany „złotem głupców”, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów oraz leśnych owoców, a na zakończenie obejrzeli w dużym powiększeniu listek pokrzywy, który następnie odrysowywali na kartce papieru.

Na zakończenie zajęć rozszerzających wiedzę uczestników wycieczki na temat karkonoskiej przyrody pod opiekę prowadzących zwiedzili DOMEK LABORANTA. Dawni laboranci suszyli zebrane zioła na przewiewnych poddaszach, a susz - by zabezpieczyć go przed niechcianym pożarem - przechowywali w wolnostojących, niewielkich, kamiennych budynkach. W domku zobaczyli wysuszone zioła oraz bogato zdobione pudełka laboranckie (na jednym z nich była trupia czaszka), w których przechowywano zebrane rośliny oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano uzdrawiające mikstury. Przy ich domu znajdował się także ogródek, w którym uprawiali rozmaite zioła, stanowiący rodzaj podręcznej apteki. OGRÓD ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH, to małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. Wszystkie są oznaczone oraz opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach. Wśród rosnących tam roślin zobaczyli m.in. goryczkę trójeściową – jeden z symboli Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po wizycie w ogrodzie powrócili do Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN, gdzie na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z edukatorkami – ALEKSANDRĄ TRYTEK i ANNĄ WALUSIAK. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i pożegnaniu się z nimi kamiennogórscy drugoklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Ponadto uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznakę Turysta Przyrodnik otrzymali po 7 punktów do tej odznaki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Katarzyna Grzelak i Małgorzata Pawlikowska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21