aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot.. via PTSM-JR

W dniu 8 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas III d i III e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek i Annę Walusiak. Była to dziewiąta z tegorocznego cyklu wycieczek organizowanego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Aktualizacja 26.06.2017
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Oryginalna informacja

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu drugoklasiści podeszli do odkrywki skalnej hornfelsów – skały, z której zbudowana jest Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy. Ponadto zobaczyli inne skały, z których zbudowane jest to pasmo górskie, w tym m. in. granit karkonoski. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia na tle plenerowej rzeźby, żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r. w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski, a także dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych. Na terenie parków narodowych wędrujemy wyłącznie szlakami turystycznymi.

Następnie dotarli do budynku Centrum Informacyjnego KPN, gdzie spotkali się z edukatorkami CI KPN Aleksandrą Trytek i Anną Walusiak, Tam odpoczęli po krótkiej wędrówce i mogli zjeść drugie śniadanie. W Sali Informacyjnej CI KPN zostali podzieleni na dwa zespoły klasowe, w których przystąpili do zajęć edukacyjnych. Celem zajęć było poznanie karkonoskiej przyrody, w tym niektórych przedstawicieli leśnych mieszkańców Karkonoskiego Parku Narodowego oraz ciekawych roślin, które możemy spotkać wędrując górskimi szlakami turystycznymi. Ponadto mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się binokularami. Zajęcia edukacyjne z uczniami klasy III d prowadziła Anna Walusiak, a z uczniami klasy III e poprowadziła Aleksandra Trytek.

Zajęcia w Sali Informacyjnej rozpoczynały się od swobodnej dyskusji na temat: czym jest oraz dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną Wschodnich Karkonoszy - najwyższego pasma górskiego Sudetów, z najwyższym szczytem ŚNIEŻKĄ (1603 m.n.p.m) zbudowaną z najtrwalszych skał – hornfelsów. Dowiedzieli się, że karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Oglądając trójwymiarowy model Karkonoszy rozpoznawali poszczególne elementy tego pasma górskiego: Śnieżkę, potoki górskie, kotły polodowcowe oraz górskie jeziora. Następnie zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D – Śnieżkę, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska, a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli przedstawicieli karkonoskiej fauny (m. in. cietrzew, podróżniczek, włochatkę, sóweczka i drozd obroźny). Ponadto uczniowie klasy III d korzystając z karty pracy, na której była odwzorowana mozaika geologiczna oraz legendy do niej wyszukiwali i zapisywali w nich nazwy poszczególnych skał, z których zbudowane są Wschodnie Karkonosze.

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzących zajęcia edukacyjne Aleksandry Trytek i Anny Walusiak, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym. W dalszej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, wśród których były m. in. piryt, zwany „złotem głupców”, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów oraz leśnych owoców, a na zakończenie obejrzeli w dużym powiększeniu listek pokrzywy, a na kartce papieru wiernie odrysowywali widziane przez siebie dzięki binokularom elementy jego budowy.

Na zakończenie zajęć rozszerzających wiedzę uczestników wycieczki na temat karkonoskiej przyrody pod opiekę prowadzących zwiedzili DOMEK LABORANTA. Dawni laboranci suszyli zebrane zioła na przewiewnych poddaszach, a susz - by zabezpieczyć go przed niechcianym pożarem - przechowywali w wolnostojących, niewielkich, kamiennych budynkach. W domku zobaczyli wysuszone zioła oraz bogato zdobione pudełka laboranckie (na jednym z nich była trupia czaszka), w których przechowywano zebrane rośliny oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano uzdrawiające mikstury. W Domku Laboranta uczestnicy wycieczki zobaczyli wysuszoną lipę, len oraz szczaw oraz dowiedzieli się o ich właściwościach leczniczych. Przy ich domu znajdował się także ogródek, w którym uprawiali rozmaite zioła, stanowiący rodzaj podręcznej apteki. OGRÓD ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH, to małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. Wszystkie są oznaczone oraz opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach. Wśród rosnących tam roślin zobaczyli m.in. zioła mięty, macierzanki oraz konwalię majową, która należy do roślin trujących.

Po wizycie w ogrodzie powrócili do Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN, gdzie na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z edukatorkami – ALEKSANDRĄ TRYTEK i ANNĄ WALUSIAK. Ponadto Anna Walusiak została wyróżniona Dyplomem Honorowym Zarządu Głównego PTSM i nagrodzona rzęsistymi brawami uczestników wycieczki przyrodniczej. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i pożegnaniu się z nimi kamiennogórscy trzecioklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Ponadto uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznakę TURYSTA PRZYRODNIK zdobyli po 7 punktów do tej odznaki. Ponadto dla trzydziestu trzech uczniów była to szósta wycieczka zorganizowana we współpracy z kamiennogórskim Oddziałem PTSM, którzy wypełnili  tym samym normę na przyznanie im MŁODZIEŻOWEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Paulina Kuliś i Izabela Sproch – wychowawczynie klas, Joanna Niemira, Ewa Prokopowicz i Magdalena Rochnowska – rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21