aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM-JR

W dniu 20 czerwca 2017 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę edukacyjną w ramach „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Aktualizacja 26.06.2017.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

Oryginalna informacja
Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. W tego typu domach zamieszkiwali w dawnych czasach laboranci. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski.

Stąd dotarli do budynku Centrum Informacyjnego KPN, gdzie w Sali Informacyjnej mieli czas na krótki odpoczynek i zjedzenie drugiego śniadania. Następnie spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, która zapoznała uczestników wycieczki z tematyką zajęć, podczas których mieli możliwość poznania budowy geologicznej Karkonoszy, a także poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się binokularami.

Młodzi kamiennogórscy adepci turystyki dowiedzieli się, czym jest i dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną najwyższego pasma górskiego Sudetów oraz usłyszeli, że najwyższy szczyt pasma ŚNIEŻKA (1603 m.n.p.m) zbudowana jest z najtrwalszych skał – hornfelsów, a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami.. Uczestnicy wycieczki wymieniali także znane in inne parki narodowe. Tą formą prawnej ochrony przyrody są objęte obecnie 23 obszary na terenie naszego kraju. Na zakończenie tej części prowadząca zajęcia Aleksandra Trytek zaprosiła ich na wirtualny spacer po urokliwych Karkonoszach, w trakcie którego poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D wyjątkowe miejsca Karkonoszy – Śnieżkę z jednym z dwóch górskich obserwatoriów meteorologicznych, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska. Ponadto na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli niektórych przedstawicieli karkonoskiej fauny m. in. ważkę żagnicę północną (w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce) cietrzewia, podróżniczka, sóweczkę oraz dowiedzieli się, że w okresach lęgowych zamykane są niektóre szlaki turystyczne.

Po krótkiej przerwie, przeszli na dalszą część zajęć edukacyjnych do Sali Warsztatowej, gdzie pod bacznym okiem Aleksandry Trytek, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) i Karkonoskim Parku Narodowym. W dalszej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były piryt, ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów (m. in. trzmiele i szerszenie) oraz leśnych owoców.

Na zakończenie zajęć rozszerzających wiedzę uczestników wycieczki na temat karkonoskiej przyrody pod opieką prowadzącej zajęcia zwiedzili DOMEK LABORANTA zbudowany z granitu. Dawni laboranci suszyli zebrane zioła na przewiewnych poddaszach, a susz - by zabezpieczyć go przed niechcianym pożarem - przechowywali w wolnostojących, niewielkich, kamiennych budynkach. W domku zobaczyli wysuszone zioła oraz bogato zdobione pudełka laboranckie (na jednym z nich była trupia czaszka), w których przechowywano zebrane rośliny oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano uzdrawiające mikstury. W Domku Laboranta uczestnicy wycieczki zobaczyli wysuszoną lipę, len i szczaw oraz dowiedzieli się o ich właściwościach leczniczych.

Po zwiedzeniu Domku Laboranta skierowali się w prawo do OGRODU ZIÓŁ i KRZEWÓW KARKONOSKICH (to małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Rośliny zostały również pogrupowane według rodzaju siedliska, w jakim naturalnie występują. Można więc zobaczyć wśród nich rośliny występujące w lasach piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące ziołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy czy też zasiedlające niedostępne półki i szczeliny skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim. W ogrodzie zobaczyli m. in. stanowisko naparstnicy purpurowej, która jest rośliną trującą, ale wykorzystywaną również przy produkcji leków. Natomiast na skalniaku zobaczyli rosnące na szczytach karkonoskich m.in. pachnące zioła macierzanki.

Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia w przed skalniakiem w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich Sali Informacyjnej CI KPN z Aleksandrą Trytek oraz pożegnaniu się z nią kamiennogórscy trzecioklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, gdzie zobaczyli plenerową ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze, a następnie busem „Zwiedzaczka”, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Beata Galica-Nowak – wychowawczyni klasy, oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA

ds21