aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 21 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas III b i III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na wycieczkę edukacyjną w ramach „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Aktualizacja 26.06.2017.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

Oryginalna informacja
Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. W tego typu domach zamieszkiwali w dawnych czasach laboranci. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski.

Stąd dotarli do budynku Centrum Informacyjnego KPN, gdzie w Sali Informacyjnej mieli czas na krótki odpoczynek i zjedzenie drugiego śniadania. Następnie spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, która zapoznała uczestników wycieczki z tematyką zajęć, podczas których mieli możliwość poznania budowy geologicznej Karkonoszy, a także poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się binokularami.

Młodzi kamiennogórscy adepci turystyki dowiedzieli się, czym jest i dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE. Kamiennogórscy trzecioklasiści wymieniali różne elementy przyrody ożywionej oraz nieożywionej, a także dowiedzieli się, że najwyższy szczyt Karkonoszy ŚNIEŻKA ma 1603 m.n.p.m., a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami.. Uczestnicy wycieczki wymieniali także znane im inne parki narodowe. Tą formą prawnej ochrony przyrody są objęte obecnie 23 obszary na terenie naszego kraju. Na zakończenie tej części prowadząca zajęcia Aleksandra Trytek zaprosiła ich na wirtualny spacer po urokliwych Karkonoszach, w trakcie którego poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D wyjątkowe miejsca Karkonoszy – Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schronisko Samotnia obok Małego Stawu. Uczestnicy wycieczki przyrodniczej poznali także elementy pogody m.in. opady, zachmurzenie, temperatura, ciśnienie, siła i kierunek wiatrów. Ponadto na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli niektórych przedstawicieli karkonoskiej fauny m. in. ważkę żagnicę północną (w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce) cietrzewia, podróżniczka, sóweczkę oraz dowiedzieli się, że w okresach lęgowych zamykane są niektóre szlaki turystyczne.

Po krótkiej przerwie, prowadząca zajęcia edukacyjne Aleksandra Trytek zaprosiła ich do OGRODU ZIÓŁ i KRZEWÓW KARKONOSKICH. To małe "królestwo" ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Rośliny zostały również pogrupowane według rodzaju siedliska, w jakim naturalnie występują. Można więc zobaczyć wśród nich rośliny występujące w lasach piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące ziołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy czy też zasiedlające niedostępne półki i szczeliny skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim.

W ogrodzie przystąpili do bardzo ciekawych zajęć, których celem było wyszukanie oraz poznanie wybranych 20 gatunków roślin posiadających własności lecznicze. Przed wyruszeniem na poszukiwanie roślin każdy uczestnik wycieczki został wyposażony w planszę ze schematem OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH oraz kartę z naklejkami poszukiwanych gatunków roślin. Ważnym elementem prawidłowego wykonania zadania było właściwe poznanie schematu ogrodu, który ułatwiał poruszanie się po nim i odnajdywanie wybranych gatunków roślin, wśród których były m. in. arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trójeściowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica purpurowa, tojad sudecki, wawrzynek wilczełyko, wełnianka wąskolistna i zawilec gajowy. Po odnalezieniu danego gatunku rośliny przyklejali we właściwym miejscu jej naklejkę. Po odszukaniu wszystkich gatunków oraz sprawdzeniu prawidłowości wykonania zadania przez Aleksandrę Trytek okazało się, że bezbłędnie odszukały wszystkie gatunki cztery dziewczynki, ale również pozostali rozpoznali poprawnie większość poszukiwanych gatunków. Na zakończeniu pobytu w OGRODZIE część z nich z dużym zaangażowaniem przystąpiło do kolejnego zadania, które polegało na odnalezieniu w ogrodzie stanowisk 12-stu gatunków roślin oraz wpisanie ich nazw pod zdjęciami w kartach pracy wraz z informacją o leczniczym zastosowaniu danej rośliny, które mogli odczytać z tabliczek umieszczonych przy każdej z rozpoznawanych roślin.

Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia w przed skalniakiem w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich z Aleksandrą Trytek oraz pożegnaniu się z nią kamiennogórscy trzecioklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, gdzie zobaczyli plenerową ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze, a następnie autokarem „Zwiedzaczka”, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Chamot i Barbara Hnisdiłów – wychowawczynie klas, Iwona Ptak i Agnieszka Urban - rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21