aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 22 czerwca 2017 roku młodzi kamiennogórscy turyści w czterech grupach wzięli udział w tradycyjnym Miejskim Podsumowaniu Szkolnego Roku Turystycznego 2016/2017. W reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza podsumowano dokonania turystyczne uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 oraz klas IV-VI obu kamiennogórskich szkół podstawowych.

Aktualizacja 26.06.2017
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

Mijający szkolny rok turystyczny zaowocował przeprowadzeniem 102 różnego rodzaju imprez turystyczno-krajoznawczych (wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej, wycieczek klasowych, sobotnich wycieczek turystyczno-krajoznawczych, historycznych lekcji muzealnych i wycieczek cyklu „Śladami miejsc pamięci” oraz regionalnych lekcji przyrodniczych, w trakcie których ich uczestnicy poszerzają swoją wiedzę krajoznawczo-przyrodniczą oraz historyczną o naszym regionie oraz wypełniają normy na zdobywane przez siebie odznaki turystyczno-krajoznawcze, które wręczane są podczas organizowanych od kilku lat w czerwcu oraz grudniu danego roku kalendarzowego podsumowań. Wszystkie imprezy turystyczno-krajoznawcze dla młodych kamiennogórzan organizowane są przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

Ogółem w 102 imprezach turystyczno-krajoznawczych przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyło 3.424 młodych miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury, ich opiekunów oraz edukatorów Centrów Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, którzy w trakcie licznych wycieczek edukacyjnych poszerzają ich wiedzę przyrodniczo-ekologiczną o chronionych obiektach przyrodniczych województwa dolnośląskiego. W rozwijaniu zainteresowań historycznych młodzieży szkolnej z dużym zaangażowaniem wspierają organizatorów pracownicy Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. W poprzednim roku szkolnym 2015/2016 w 67 imprezach turystyczno-krajoznawczych uczestniczyło łącznie 2.049 młodych uczestników, ich opiekunów i edukatorów.

W trakcie podsumowania uczestnikom tegorocznych wycieczek wręczono 72 odznaki Tropiciel Przyrody w stopnie brązowym, 50 Młodzieżowych Odznak Krajoznawczych, 26 odznak Turysta Przyrodnik w stopniu popularnym, 2 odznaki Turysta Przyrodnik w stopniu małym brązowym oraz 7 Górskich Odznak Turystycznych (4 popularne i 3 małe brązowe).

fot. PTSM-JR

Ponadto najaktywniejszym uczestnikom imprez turystyczno-krajoznawczy, którzy uczestniczyli w nich co najmniej 5-krotnie, wręczono ogółem 275 okolicznościowych dyplomów oraz upominków w postaci kart do gry „Karkonoski Piotruś”, map, przewodników i albumów krajoznawczo-turystycznych, które będą przez nich wykorzystywane w kolejnych zaplanowanych już powakacyjnych wycieczkach.

Każde z podsumowań zakończyło się wykonaniem wspólnego pamiątkowego „rodzinnego” zdjęcia wszystkich uczestników tegorocznych Miejskich Podsumowań Szkolnego Roku Turystycznego 2016/2017.

Opiekę nad uczestnikami podsumowań sprawowały: Małgorzata Bąk, Anna Chamot, Katarzyna Grzelak. Anna Grzybek, Jolanta Herliczka, Barbara Hnisdiłów, Paulina Kuliś, Magdalena Majewska, Małgorzata Pawlikowska i Izabela Sproch – wychowawczynie klas, Małgorzata Rusnarczyk i Ewelina Wielocha – opiekunki szkolnych kółek historycznych oraz Emilia Nieczyperowicz – opiekunka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Kompasik”.

fot. PTSM-JR

 

REKLAMA

ds21