aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 13 września 2017 roku uczniowie dwóch klas V a oraz V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ośrodków Edukacji Ekologicznej zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Annę Walusiak. Była to jedenasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Karpacza młodzi kamiennogórzanie skierowali się leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski oraz dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych.

Przed budynkiem Centrum Informacyjnego KPN spotkali się z Anną Walusiak, która zapoznała ich z tematyką zajęć edukacyjnych. Na wstępie zostały omówione formy ochrony przyrody w Polsce oraz zasady poruszania się na terenie parków narodowych. Następnie uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni na krótki spacer pobliskimi szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego. Trasa wycieczki częściowo przebiegała ścieżką dydaktyczną „Dolina Wilczego Potoku”, na której Anna Walusiak opowiedziała im m. in. o ekosystemach łąkowych Karkonoskiego Parku Narodowego mające istotne znaczenie dla różnorodności biologicznej, gdyż można na nich zaobserwować ok. 300 gatunków roślin. Spacerując zielonym szlakiem rozpoznawali drzewa iglaste oraz zobaczyli ogrodzoną szkółkę leśną z młodnikiem jodły. Po dojściu do kolejnego przystanku ścieżki dydaktycznej zobaczyli stary, przełamany buk, którego pień oblepiony jest okazałymi hubami. W tm miejscu prowadząca zajęcia Anna Walusiak opowiedziała im o roli martwego drzewa w lesie, w którego konarach znajdują gościnne schronienie liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków, kora jest także siedliskiem nadrzędnych porostów. Ponadto dowiedzieli się, że organizmy drzew – ich drzewo, łyko, miazga oraz tkanki liści mogą być pokarmem i miejscem dożycia dla larw owadów, pajęczaków oraz grzybów. Wracając do budynku centrum zobaczyli ponadto rozmieszczone na drzewach budki lęgowe dla ptaków oraz nietoperzy.

Po powrocie do Centrum i odpoczynku przeznaczonym na drugie śniadanie przystąpili do kolejnej części zajęć edukacyjnych. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej ze skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną Wschodnich Karkonoszy - najwyższego pasma górskiego Sudetów, z najwyższym szczytem ŚNIEŻKĄ (1603 m.n.p.m), która zbudowana jest z najtrwalszych skał – hornfelsów. Dowiedzieli się, że Wschodnie Karkonosze zbudowane są z różnych skał, głównie granitu, a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Oglądając trójwymiarowy model Karkonoszy rozpoznawali poszczególne elementy tego pasma górskiego: Śnieżkę, potoki górskie, kotły polodowcowe oraz górskie jeziora. Na zakończenie tej części zajęć zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D wyjątkowe miejsca Karkonoszy – Śnieżkę, karkonoskie kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska, a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli przedstawicieli karkonoskiej fauny (m. in. cietrzew, podróżniczek, włochatkę, sóweczka i drozd obroźny).

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia edukacyjne Anny Walusiak, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym. W dalszej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były piryt, ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów (m. in. trzmiele i szerszenie) oraz leśnych owoców.

Wielka szkoda, że padający deszcz oraz porywisty wiatr uniemożliwiły przeprowadzenie planowanych na terenie Ogrodu Karkonoskich Ziół i Krzewów planowanej części zajęć edukacyjnych, których celem miało być poznanie botanicznych skarbów Karkonoszy. Ogród podzielony na kwatery prezentuje ponad 100 gatunków roślinnych poszczególnych pięter Karkonoszy. Zostały one pogrupowane według siedlisk w jakich występują – piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące zołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy, czy też zasiedlające niedostępne półki skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim.

Na zakończenie edukacyjnego spotkania z karkonoską przyrodą w Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z edukatorką ANNĄ WALUSIAK. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i pożegnaniu się z nimi kamiennogórscy drugoklasiści opuścili Karkonoski Park Narodowy i udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem „Zwiedzaczka” pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Elżbieta Fijał i Anna Kalisiewicz – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21