aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 20 września 2017 roku uczniowie dwóch klas III a oraz III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziła kierownik KBG KPN Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to trzynasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na pętlę komunikacji miejskiej w Jagniątkowie uczestnicy wycieczki edukacyjnej podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. W budynku KBG spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, które zapoznała ich z tematyką zajęć przyrodniczych, w trakcie których poznawali podstawową wiedzę dotyczącą pająków. Kamiennogórscy trzecioklasiści przystąpili do zajęć podzieleni na zespoły klasowe.

Pierwsze z zajęć poprowadziła Marta Kroczek. Zajęcia rozpoczęły się swobodnymi wypowiedziami uczniów nt. pająków, w tym kto boi się pająków. Następnie edukatorka omówiła budowę pająka ilustrując ją przy użyciu planszy. Jego ciało składa się z głowotułowia, z którego wyrastają odnóża kroczne. Mają one osiem nóg oraz szczękoczułki zakończone pazurem, służące do wstrzykiwania jadu ofiarom. Pająki posiadają kilka par oczu. Wszystkie pająki produkują nić przędną, która służy do wytwarzania sieci łownych, wyścielania nor, czy podróżowania z wiatrem. Większość pająków to drapieżcy posiadający jad, ale tylko nieliczne z nich są groźne dla człowieka. Niektóre pająki budują sieci, w które wpadają ofiary, inne polują aktywnie – goniąc ofiary, a inne atakują je z zasadzki./ Podsumowaniem tej części zajęć było podpisanie przez drugoklasistów poszczególnych części budowy pająka. W dalszej części zajęć uczniowie poznali kolejne etapy budowy sieci przez pająki odwzorowując je na otrzymanych od prowadzącej zajęcia karty pracy. Mieli ponadto możliwość poznania niektórych pająków: krzyżaka, kwietnika, topika, nasocznika trześ, a na kartach pracy dopasowywali poszczególne pająki do siedliska, w którym żyją. Ponadto, na kolejnej karcie pracy, przeliczali ilość osobników trzech rodzajów pająków. Na zakończenie tej części zajęć edukacyjnych z wielkim zaangażowaniem przystąpili do samodzielnego wykonania własnego pająka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć plastycznych kolorowe pająki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą na pamiątkę do domu.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy uczestniczył, pod kierunkiem Patrycji Rachwalskiej, w zajęciach terenowych. Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Jagniątkowa, podzieleni na trzy mniejsze grupy oraz otrzymali od prowadzącej karty pracy – badaczy roślin i grzybów, bezkręgowców oraz kręgowców., poszukując W trakcie leśnego przyrodniczego spaceru aktywnie pracując w poszczególnych zespołach wcielili się w badaczy karkonoskiej przyrody obserwując, wyszukując w lesie, na brzegu potoku oraz łące, interesujących poszczególne grupy badaczy, przedstawicieli roślin, grzybów lub zwierząt. Po znalezieniu danego organizmu i rozpoznaniu ich przy pomocy prowadzącej zajęcia, dokumentowali swoje spostrzeżenia w kartach pracy z krótkim opisem miejsca znaleziska tj. rodzajem środowiska np. las, łąka, brzeg potoku. Prawie wszystkie rubryki w poszczególnych kartach pracy zostały wypełnione przez kamiennogórskich tropicieli karkonoskiej przyrody. Na zakończenie jej części zajęć szkicowali zwierzę lun roślinę, które ich najbardziej zadziwiło, zaskoczyło lub spodobało.

Po zakończeniu bardzo ciekawych zajęć edukacyjnych był czas na ognisko, przygotowane przez gościnnych pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek, po konsumpcji których był jeszcze czas na wesołe zabawy na placu zabaw.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu uczestnicy wycieczki edukacyjno-przyrodniczej zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcia z MARTĄ KROCZEK oraz PATRYCJĄ RACHWALSKĄ dziękując im za mile spędzony czas i nowe wiadomości przyrodnicze. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali za swoje zaangażowanie podczas zajęć edukacyjnych od prowadzących upominek w postaci zeszytu.

Pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie pożegnali się z pracownicami Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie i żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem na parking, gdzie wsiedli do autokaru, którym powrócili do Kamiennej Góry z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.
Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Bąk i Paulina Kuliś – wychowawczynie klas, Urszula Herman i Lidia Łojkowska - rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA