Drukuj

fot. via PTSM - JR

W dniu 23 września 2017 roku na pierwszą jesienną wycieczkę po Rudawach Janowickich wyruszyli młodzi członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczący w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”. Cykl organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi miłośnicy aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, wykorzystując poprawę pogody przyjechali busem „Zwiedzaczka” na parking w pobliżu wejścia na teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego utworzonego 16 listopada 1989 r. na obszarze 15705 ha. Jednym z najbardziej magicznych miejsc Rudaw Janowickich są Kolorowe Jeziorka, które w plebiscycie przeprowadzonym przez National Geographic Traveler w 2011 roku zostało wyróżnione jako jedno z siedmiu cudów Polski. Wartości charakterystyczne dla parku krajobrazowego są tutaj na wyciągnięcie ręki – zarówno przyrodnicze, historyczne, kulturowe, jak i walory krajobrazowe. Dla tych walorów młodzi miłośnicy turystyki pieszej bardzo chętnie odwiedzają to urokliwe miejsce. Na zboczu Wielkiej Kopy leżą cztery malownicze jeziorka - Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielony Stawek, które utworzyła woda wypełniająca wyrobiska pokopalniane. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.

Spacerując zielonym szlakiem turystycznym dotarli do dwóch z nim - Żółtego Jeziorka oraz Purpurowego Jeziorka, które powstały w wyrobiskach uruchomionej w 1785 r. kopalni „Nadzieja”, działającej do 1925 r. Oba jeziorka położone są na wysokości 560 m.n.p.m. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt zwany także „złotem głupców”, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy w zakładzie chemicznym w Wieściszowicach. Po zwiedzeniu terenów wokół jeziorek powędrowali zielonym szlakiem, którym biegnie także ścieżka edukacyjna „Kolorowe Jeziorka” w kierunku Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości 635 m.n.p.m. Ścieżka powstała w 2014 r. w wyniku współpracy jednostek bezpośrednio związanych z terenem Kolorowych Jeziorek tj. Nadleśnictwa Kamienna Góra, Gminy Marciszów, dzierżawcy terenu Kolorowych Jeziorek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Tablice informacyjne umieszczone na ścieżce dydaktycznej opisują specyficzne ukształtowanie terenu i zjawiska przyrodnicze, które są atrakcją turystyczną tej części Rudaw Janowickich. Jeziorko powstało w wyrobisku po kopalni „Nowe Szczęście” eksploatującej złoża łupków serycytowych, które zawierały 26% pirytu. W odróżnieniu od poprzednich jeziorek woda jest tu czysta i pozbawiona siarkowego zapachu, a swoją barwę zawdzięcza związkom miedzi. Ostatnim, czwartym jeziorkiem, które młodzi turyści zobaczyli podczas sobotniej wyprawy po wschodnich Rudawach Janowickich był Zielony Stawek położony na wysokości 730 m.n.p.m. W jego miejscu znajdowało się niegdyś wyrobisko „Gustaw”. Chociaż stawek pojawia się niezwykle rzadko po intensywnych opadach deszczu, to tym razem jego głęboki lej był wypełniony wodą.

Stąd kontynuowali wędrówkę ścieżką edukacyjną, a po spotkaniu się z żółtym szlakiem turystycznym postanowili wejść na najwyższy szczyt wschodnich Rudaw Janowickich – Wielką Kopę (871 m.n.p.m.). Na szczycie znajdowała się przed 1945 r. drewniana wieża widokowa, o której istnieniu można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej. Od ostatniego ich pobytu na Wielkiej Kopie zamontowano drewniane stoły i ławeczki, które poprawiają warunki odpoczynku na szczycie. Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, młodzi kamiennogórscy turyści niebiesko znakowanym szlakiem rowerowym, aktywnie zbierając po drodze grzyby, dotarli do Raszowa. Tam, po dojściu do sklepu w dolnej części wsi, zrobili sobie ostatnią przerwę na trasie przeznaczoną na drobne zakupy. Tradycyjnie, nie odmówili sobie chwili przyjemności związanej z wiszącą na drzewie huśtawką. Następnie za żółto-czerwonymi znakami turystycznymi dotarli do Kamiennej Góry gdzie obok szkoły zakończyli swoją udaną jesienną wycieczkę zadowoleni, że podczas wędrówki ominęły ich opady deszczu.

W trakcie wycieczki wszyscy biorący udział w sobotniej wyprawie zdobyli do 13 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 10 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik. Ponadto normę na Górską Odznakę Turystyczną w stopniu małym brązowym, uzyskując podczas swoich wycieczek łącznie ponad 120 punktów, wypełnił Kacper Wilk.

Opiekę nad młodymi adeptami turystyki sprawowali: Sylwia Czerwińska – opiekunka koła oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.