aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

starostwo Kamienna GóraOd 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca kar za nieprzerejestrowanie pojazdów (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)

 

1. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma obowiązek zarejestrować ten pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

2. Właściciel pojazdu, który jest już zarejestrowany w kraju, ma obowiązek w terminie 30 dni zawiadomić starostę o jego nabyciu (kupnie).

3. Właściciel pojazdu, który jest już zarejestrowany w kraju, ma obowiązek w terminie 30 dni zawiadomić starostę o jego zbyciu (sprzedaży).

W przypadku niezarejestrowania, niezgłoszenia nabycia i zbycia właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

REKLAMA