aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka, sesja rady

Głównym tematem dzisiejszej (czwartek, 28 maja) sesji lubawskiej rady było podsumowanie funkcjonowania samorządu w 2019 roku. Radni rozważali udzielenie burmistrz wotum zaufania oraz absolutorium, a także przyjęcie sprawozdania finansowego.

 

Burmistrz Ewa Kocemba przedstawiła raport o stanie gminy za 2019 rok. W dokumencie zebrane zostały dane o gminie z podziałem na różne dziedziny życia.
Michał Ołdak w imieniu klubu radnych Solidarni przedstawił długą listę zastrzeżeń do działania władz miasta w 2019 roku. Zastrzeżenia dotyczą m.in. problemów z inwestycjami wodociągowymi. Radni uznali, że rolą miasta powinno być zachęcenie mieszkańców Miszkowic i Jarkowic do podłączenia się do wodociągu (Lubawka zrezygnowała z dotacji z powodu niskiego zainteresowania mieszkańców) oraz prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy wodociągu w Chełmsku Śląskim (projekt przepadł z przyczyn formalnych). Radni wskazali również na katastrofalny stan przedszkoli w Lubawce i brak informacji o pozyskanych na ten cel pieniądzach (dotację na taki cel uzyskała gmina Kamienna Góra). Wątpliwości radnych budzi również brak remontu ratusza, przeciągająca się procedura uzyskania odszkodowania za remont stadionu, brak rozbudowy skate parku w projekcie remontu parku Watra, brak realizacji ujęcia wody na stoku, brak działań w celu uruchomienia skoczni, brak konkretnych remontów dróg gminnych, brak budżetu obywatelskiego, brak działań w sprawie zatoki autobusowej. Radni skrytykowali również duże ruchy kadrowe w ratuszu i instytucjach podległych. Głos zabierali również poszczególni radni rozwijając uwagi zgłaszane przez klub.

Na wątpliwości radnych odpowiedziała burmistrz Ewa Kocemba. - Nie można mi zarzucić bezczynności, mnie, ani pracownikom ratusza i instytucji podległych - mówiła.

Zaskoczyła radnych m.in. informacją, że dotacja na wodociąg w Miszkowicach i Jarkowicach wynosiłaby tylko ok. 300 tys. zł, a nie ponad 2 mln zł. Lubawka musiałaby wydać na tę inwestycję ponad 3,5 mln zł.

Burmistrz prosiła, aby rozliczać ją za okres objęty sprawozdaniem, czyli 2019 roku. Przypomniała, że działania w sprawie przedszkola prowadzone są w tym roku. Gmina szykuje się do budowy ul. Świerkowej, ale okazało się, że trzeba wymienić sieć wodociągową, bo obecna ma za małą średnicę.

- Czasem mam wrażenie, że jesteście częściowo oderwani od rzeczywistości i nie wiecie z czym mamy do czynienie. - mówiła E. Kocemba do radnych i przypomniała, że co roku Lubawka może wydać 2 mln zł na inwestycje. Słowa E. Kocemby łagodził zastępca burmistrza Sławomir Antoniewski - Radni widzą, co jest potrzebne gminie, ale są odpowiedzialni i wiedzą na co nas stać. - podkreślał, że radni mając świadomość możliwości budżetu poparli projekt budżetu przygotowany przez burmistrza. Oburzenie z powodu słów wypowiedzianych przez E. Kocembę wyraził przewodniczący M. Ołdak. E. Kocemba przeprosiła za swoją wypowiedź, która, w jej opinii, została źle zrozumiana.

Za udzieleniem wotum zaufania było 5 radnych, nikt nie był przeciwko, 9 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała o udzieleniu wotum zaufania nie została przyjęta.

W zeszłym roku również nie było większości, która byłaby za udzieleniem burmistrz wotum zaufania. Nie odbyła się jednak debata, pojawiły się również prawne wątpliwości, czy nieprzyjęcie uchwały o udzieleniu wotum jest równoznaczne z jego nieudzieleniem. Sprawa toczy się w sądzie.

Nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach może skutkować referendum o jego odwołanie. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum może, ale nie musi podjąć rada. Uchwała taka może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po 14 dniach od nieudzielenia wotum. Uchwałę, w głosowaniu imiennym, musi podjąć bezwględna większość rady.

Dochody za 2019 rok wykonane zostały w wysokości 45 mln zł, czyli 100% ostatecznego planu. Wydatki osiągnęły 42,3 mln zł (91% planu). W ciągu roku samorząd spłacił 2,8 mln zł kredytów, zaciągnął 250 tys. zł pożyczki. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu byli wszyscy radni.

Jednogłośnie radni udzielili burmistrz absolutorium.

 

REKLAMA

ds21