aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - sesja

Jednym z punktów porządku obrad dzisiejszej (środa, 27 maja) sesji rady miasta Kamienna Góra był projekt burmistrza dotyczący zmian zasad wykupu mieszkań komunalnych.

 

Burmistrz zaproponował nowe wysokości bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych. Maksymalna zniżka miałaby wynosić 90% w przypadku sprzedaży wszystkich mieszkań w danym budynku. W innych przypadkach bonifikata miałaby wynosić 75%. Do tej pory maksymalna bonifikata wynosi 95%.

Zmiana zasad miałaby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali i przynieść miastu dochód.

Dodatkowo według nowych zasad najemca wykupujący mieszkanie musiałby zwrócić miastu niewykorzystaną część zaliczek wpłacanych przez miasto na funduszu remontowego. Nowe zasady miałyby obowiązywać od 1 listopada 2020 roku.

Część radnych proponowała wydłużenie terminu obowiązywania nowych zasad, na co nie zgodził się burmistrz.

Radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały. Zasady wykupu mieszkań pozostały bez zmian.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA