aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zbigniew Bednarek

Zbigniew Bednarek, z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce przygotował wspomnienia z pierwszej kadencji marciszowskiego samorządu.

 

Trzydzieści lat temu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne i wolne wybory do odnowionego samorządu terytorialnego. W wyborach wzięło udział 48 kandydatów na 19 mandatów radnego (2,5 na jeden mandat) a frekwencja wyborcza wyniosła 49,8 %. Wśród wybranych radnych ponad połowa była w wieku 30 -39 lat oraz było 5 kobiet i 14 mężczyzn . Wśród radnych dominowali technicy (6) i nauczyciele (5), ale było również 2 rolników oraz prawnik (1) i inżynier (1).

1 czerwca 1990 r. radni spotkali się na I sesji Rady Gminy Marciszów. Sołectwo Marciszów reprezentowali radni: Krystyna Helfojer, Lucyna Bronowicka, Zbigniew Bednarek, Włodzimierz Cycoń, Jerzy Grzeszczuk i Bogdan Magda, sołectwo Ciechanowice: Maria Pociecha, Stanisław Bartczak, Jan Nowaki Mirosław Wolak, sołectwo Sędzisław: Włodzimierz Lewowski, Stanisław Wańczyk i Michał Wyrostek, sołectwo Wieściszowice: Zbigniew Sokołowski i Andrzej Jacek Wigórski oraz sołectwa Domanów – Waleria Smolińska, Pastewnik – Kazimierz Kołodziej, Pustelnik/Nagórnik – Zofia Zięba i Świdnik – Jacek Zaremba.
Zdecydowana większość radnych reprezentowała Komitet Obywatelski Gminy Marciszów. Podczas I sesji radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy – Z. Bednarek oraz dwóch v-ce przewodniczących – S. Bartczak i A.J. Wigórski. Radni wybrali również Włodzimierza Lewowskiego na Wójta Gminy, powierzając mu obowiązki Przewodniczącego Zarządu Gminy Marciszów.

Cztery lata pierwszej kadencji był to okres nowych doświadczeń; tworzenia się struktur samorządu gminnego i ścierania się ambicji rady z możliwościami finansowymi i prawnymi, a czasem z bezradnością wobec trudnych realiów. Była to nauka realizacji zadań drogą negocjacji i wzajemnych kompromisów. Na Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze opracowano diagnozę i ranking stanu wybranych elementów gospodarki lokalnej w gminach ówczesnego województwa jeleniogórskiego. Gmina Marciszów znalazła się w grupie gmin, które najbardziej poprawiły swoją pozycję, ponieważ przesunęła się z 38 miejsca na początku kadencji na 22 miejsce na koniec kadencji. Pierwsza kadencja dała solidne podstawy do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

fot. archiwum

 

REKLAMA

ds21