aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 6 grudnia 2019 roku uczniowie dwóch klas V a oraz VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Dobkowa spotkali się z Damianem Sadowskim – edukatorem Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, który zaprosił ich na interesujący film przyrodniczy „Jak powstawały Sudety?”. Wśród ciekawych krajobrazowo miejsc w Sudetach były m. in. granitowa grupa skalna Pielgrzymy w Karkonoszach, Wąwóz Myśliborski w Górach Kaczawskich oraz Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych, Na kadrach 18-minutowego filmu zobaczyli ponadto ciekawy krajobraz Krainy Wygasłych Wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką zwaną także „Śląską Fujijamą

Po obejrzeniu filmu uczniowie klasy V a wraz z przewodnikiem DAMIANEM SADOWSKIM wyruszyli na zwiedzanie ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej Na początek spaceru po salach w Sali Kaczawskiej zobaczyli makietę pozwalającą poznać najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza Kaczawskiego – dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, liczne rezerwaty przyrody oraz zabytkowe pałace, dwory i kościoły, które znajdują się w malowniczej Krainie Wygasłych Wulkanów. Oświetlone różnobarwnymi żaróweczkami atrakcje zachęcają do poznania tych miejsc w terenie podczas wędrówki żółtym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Ponadto zobaczyli trzy modele, prezentujące różne fazy przekształcania się Ostrzycy (501 m. n.p.m.) – wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka zbudowanego z bazaltów, które w szczytowej partii (powyżej 450 m. n. p. m.) objęte jest ochroną prawną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Ostrzyca Proboszczowicka”. Wielu z nich było podczas październikowej sobotniej wycieczki na zbudowanym z bazanitu stromym stożku Ostrzycy, która jest pozostałością komina wygasłego trzeciorzędowego wulkanu tarczowego (neku).

W kolejnej Sali Wulkanów zobaczyli m. in. wulkany stożkowe (Fudzijama) i tarczowe (Kilauea) oraz dowiedzieli się, jak dzielimy wulkany ze względu na ich aktywność (czynne, drzemiące, wygasłe). Ponadto usłyszeli, że wulkan to miejsce na Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne i materiał piroklastyczny. W tej sali mieli możliwość zajrzenia do wnętrza wulkanów, zrozumienia jak powstają i przebiegają erupcje wulkanów oraz jaka jest różnica między magmą i lawą.. Znajduje się w niej również model gejzeru, który wystrzeliwuje wodę w regularnych odstępach czasu. Ponadto słuchając opowiadania edukatora oraz oglądając wizualizację cyfrową mogli zrozumieć jak powstają i przebiegają erupcje wulkanów, w tym stratowulkanów, które wyrzucają gęstą, lepką lawę andezytową, materiały piroklastyczne i gazy wulkaniczne. Wulkany te maja wysokie, strome stożki. Przykładem jest Wezuwiusz we Włoszech.

Wiele emocji budził pobyt w Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia.

Następnie zeszli do Sali Ziemi, dawnej stajni ze wspaniałymi ceglanymi sklepieniami znalazły swoje miejsce interaktywna makieta rzeki oraz kula ziemska, która obracając się opowiadała młodym lubawczanom o miejscach, na których występują wulkany. Po dojściu do makiety rzeki mogli zobaczyć co dzieje się w czasie powodzi z domami budowanymi w strefie zalewowej podczas powodzi wywołanej przerwaniem tamy na rzece. Ponadto umieszczono w niej kolekcję skał i minerałów z Pogórza Kaczawskiego, a Damian Sadowski zaprezentował im różne okazy agatów – półszlachetnych minerałów pochodzenia wulkanicznego występujących na Pogórzu Kaczawskim zapraszając ich na kolejne spotkanie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej połączone z poszukiwaniem agatów oraz ich przycinaniem.

Swoją pierwszą wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej zakończyli w Czarnej Kuchni, jedynym pomieszczeniu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, które wygląda dokładnie tak jak przed 100 laty. W czarnej kuchni zobaczyli oryginalny piec chlebowy oraz sporo ciekawych, oryginalnych pamiątek z dawnych czasów.

W tym samym czasie uczniowie klasy VI a w Sali Warsztatowej, pod kierunkiem MARZENY BIERNAT uczestniczyli w ciekawych zajęciach laboratoryjnych pt. „Ogień znany i nieznany”. Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych wszyscy ich uczestnicy założyli fartuchy oraz ochronne okulary niezbędne podczas wykonywanie części laboratoryjnych eksperymentów. Aktywnie uczestnicząc w zajęciach warsztatowych mogli dowiedzieć się wiele ciekawych informacji o ogniu, który towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Słuchając opowiadania prowadzącej warsztaty i oglądając kolejne slajdy prezentacji poznawali zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem oraz jak w razie potrzeby można go ujarzmić.

Wyposażeni w elementarną wiedzę o ogniu mogli przystąpić do wspólnego, pod bacznym okiem Marzeny Biernat, wykonywania spektakularnych ognistych doświadczeń. Wykonując ogniste eksperymenty w laboratorium Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej dowiadywali się czym jest ogień, co potrzeba do wytworzenia ognia, dlaczego ogień płonie, a także poznawali rodzaje paliw, kolory w jakich płoną metale oraz najważniejsze – co należy zrobić, aby szybko go ugasić.

W trakcie zajęć laboratoryjnych, podzieleni na mniejsze stolikowe podzespoły, wykonując ogniste eksperymenty poznawali rolę tlenu w tworzeniu się lub gaszeniu ognia, a także doprowadzali do kontrolowanego samozapłonu ognia. Bardzo ciekawymi i inspirującymi uczestników wycieczki ognistymi doświadczeniami było stworzenie przez poszczególne podzespoły „ognistych węży faraona” Ponadto uczniowie wybrani przez swoją wychowawczynię zostali poddani przez prowadzącą warsztaty laboratoryjne Marzenę Biernat ciekawej próbie „płonącej dłoni”.

Następnie po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania nastąpiła wymiana zespołów klasowych i do udziału w bardzo ciekawych warsztatach edukacyjnych pt. „Ogień znany i nieznany” zostali zaproszeni uczniowie klasy V a, a szóstoklasiści udali się na zwiedzanie ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem.

Po zakończeniu zajęć stacjonarnych i wyjściu młodych lubawczan przez budynek okazało się, że jeden wulkan w KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW uaktywnił się i to w bezpośrednim sąsiedztwie, dzięki czemu wszyscy mogli zobaczyć wybuchową erupcję, ale na całe szczęście, tylko modelu wulkanu, z którego wydostawał się na powierzchnię Ziemi oraz do atmosfery materiał wulkaniczny – magma, materiał piroklastyczny oraz substancje lotne – gazy i pary.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z edukatorami MARZENĄ BIERNAT oraz DAMIANEM SADOWSKIM i podziękowaniu im za mile spędzony czas oraz nowe wiadomości o Krainie Wygasłych Wulkanów autokarem PKS Kamienna Góra pełni niezapomnianych wrażeń z udanej wyprawy do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej powrócili do Lubawki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Bienias i Klaudia Kurzawa + wychowawczynie klas, Ślężak Agnieszka – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA