aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W związku z informacją dotyczącą złej jakości wody Gmina Marciszów informuje, że w dniu dzisiejszym do sekretariatu urzędu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze z dnia 16.11.2017 r. nakazująca Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu unieruchomić odcinki wodociągów w Marciszowie przy ul. Spółdzielczej. Uzasadnieniem decyzji jest ocena jakości wody z dnia 16.11.2017 r. z której wynika, że w pobranych do badań próbkach w okolicy budynku Spółdzielcza 46 i Spółdzielcza 21/40 stwierdzono obecność bakterii grupy Coli, co eliminuje całkowicie wodę do spożycia przez ludzi, do przygotowania posiłków, mycia się, mycia zębów, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych, prania i przemywania ran. Woda ta według oceny jakości może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet.

 

Biorąc pod uwagę w/w informuję, że za jakość i przydatność wody do spożycia na terenie Gminy Marciszów odpowiada Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Sanepid oraz Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie informowały dotychczas Wójta Gminy, że występują zagrożenia na innych odcinkach sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Marciszów.

W sprawach jakości wody należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta WZWIK w Wałbrzychu tel: 74-64-88-130.

Niezależnie od powyższych Gmina Marciszów w trybie pilnym domaga się przeprowadzenia przez Sanepid Kamiennogórski kontroli na pozostałych sieciach wodociągowych zarządzanych przez WPWiK w Wałbrzychu w tym w Sędzisławiu, Marciszowie, Ciechanowicach, Wieściszowicach i Świdniku, gdyż mieszkańcy tych miejscowości także zgłaszają pogorszenie jakości wody.