aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 4 października 2017 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ośrodków Edukacji Ekologicznej zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Była to czternasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe busem ?Zwiedzaczka? do Karpacza młodzi kamiennogórzanie skierowali się leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis ?KARKONOSKI PARK NARODOWY? oraz wizerunek orła - Godła Polski oraz dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych.

Po dojściu do budynku Centrum Informacyjnego KPN spotkali się z Aleksandrą Trytek, która zaprosiła ich do Sali Informacyjnej, w której mogli spożyć drugie śniadanie.

Zajęcia w Sali Informacyjnej rozpoczynały się od swobodnej dyskusji na temat: czym są oraz dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE, a uczestnicy wycieczki edukacyjnej wymieniali nazwy innych znanych im parków narodowych. Parki Narodowe są najwyższą formą ochrony prawnej przyrody i obejmują swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali poszczególne elementy przyrody ożywionej - rośliny, zwierzęta, grzyby i bakterie oraz przyrody nieożywionej ? skały, gleba, woda, powietrze i słońce. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy. Następnie zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, wśród których były ? Śnieżka, kotły polodowcowe, górskie stawy polodowcowe, torfowiska oraz schronisko ?Samotnia? w Kotle Małego Stawu. Na szczycie Śnieżki znajduje się jedno z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce oraz kaplica św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli żagnicę północną ? to ważka relikt polodowcowy. Istotnym zadaniem parków narodowych, oprócz ochrony przyrody, jest także udostępnianie jej dziedzictwa oraz edukacja ekologiczna, a poznanie Karkonoskiego Parku Narodowego umożliwiają specjalnie przygotowane szlaki turystyczne oraz ośrodki dydaktyczne.

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia edukacyjne Aleksandry Trytek oraz wolontariuszki Doroty Krześniak, utrwalali sobie zdobytą dotychczas wiedzę o Karkonoszach (Górach Olbrzymich) oraz Karkonoskim Parku Narodowym. W tej części zajęć warsztatowych mieli możliwość poznania i doskonalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych ?Skarbów Gór Olbrzymich?, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: piryt, ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów (m. in. osy, trzmiele i szerszenie) oraz leśnych owoców. Ponadto wszyscy uczniowie na kartkach papieru rysowali kształt obserwowanego przez siebie przy pomocy binokularów wybranego eksponatu.

Na zakończenie edukacyjnego spotkania z karkonoską przyrodą w Sali Informacyjnej Centrum Informacyjnego KPN na tle panoramy Karkonoszy zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z ALEKSANDRĄ TRYTEK i DOROTĄ KRZEŚNIAK. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia oraz pożegnaniu się z nimi uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN pospacerowali jeszcze alejkami Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich, który w poszczególnych kwaterach prezentuje ponad 100 gatunków roślinnych poszczególnych pięter Karkonoszy. Zostały one pogrupowane według siedlisk w jakich występują ? piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące zołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy, czy też zasiedlające niedostępne półki skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim. Na zakończenie bardzo udanego pobytu zwiedzili także Domek Laboranta z ciekawą ekspozycją prezentującą bogato zdobione pudełka laboranckie, w których przechowywano zebrane rośliny czy szklane butelki i fiolki, w których trzymano uzdrawiające mikstury.

Po opuszczeniu Centrum Informacyjnego i zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z tablicą informacyjną Karkonoskiego Parku Narodowego w tle udali się w drogę powrotną do Karpacza, skąd busem ?Zwiedzaczka?, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Monika Stawarz ? wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA