Drukuj
fot. via PTSM-JR

W dniu 15 czerwca 2017 roku w trzech klasach trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbyło się Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2017, organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

W tegorocznym ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? wzięło udział 736 młodych uczestników, ich opiekunów i edukatorów. W imprezach brali udział uczniowie trzech szkół podstawowych naszego powiatu ? Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze oraz Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim.

W trakcie realizacji zadania publicznego zorganizowano 6 wycieczek edukacyjnych i przyrodniczych do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz Książańskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu. Młodzi mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego uczestniczyli w czterech lekcjach przyrodniczych w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie oraz trzech wycieczkach organizowanych ph. ?Poznajemy Powiat Kamiennogórski?. W październiku przeprowadzono X Powiatowy Złaz Dziatwy Szkolnej ?Tkacze Śląscy 2017?, którego gospodarzem jest Szkoła Podstawowa w Chełmsku Śląskim. Ponadto uczestnicy imprez turystyczno-krajoznawczych uczestniczyli w dziesięciu lekcjach regionalnych, których celem było utrwalanie wiedzy o poznawanych przez nich obiektach prawem chronionych i zabytkach naszego powiatu. Dla wszystkich uczestników wycieczek edukacyjno-przyrodniczych, krajoznawczych oraz Złazu Dziatwy szkolnej przygotowano ogółem 440 znaczków okolicznościowych.

fot. via PTSM-JR

Do najaktywniejszych uczestników tegorocznego cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z naszego powiatu należeli uczniowie klas III a, III e oraz III f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Dla większości z nich udział w Podsumowaniu Szkolnego Sezonu Turystycznego 2017 był piątym udziałem w całym cyklu. Wszystkim uczestnikom podsumowania wręczono okolicznościowe dyplomy ?Aktywnych krajoznawców w powiecie kamiennogórskim? oraz upominki w postaci ?Przewodnika po zabytkach Dolnego Śląska w miniaturze?, które będą inspiracją do kolejnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w zbliżającym się 2018 roku.

Opiekę nad uczestnikami podsumowań sprawowały Małgorzata Bąk, Małgorzata Pawlikowska i Katarzyna Grzelak ? wychowawczynie klas, a przebiegiem podsumowań kierował Jerzy Rubach ? główny organizator imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego.

fot. via PTSM-JR