aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Gmina Kamienna Góra szuka wykonawców inwestycji finansowanych z Polskiego Ładu. Zaplanowane zostały cztery zadania, przetarg podzielony został na dwie części.

W pierwszej części znalazła się budowa remizy OSP w Pisarzowicach oraz przebudowa świetlicy w Lipienicy. W Pisarzowicach ma powstać dwukondygnacyjny budynek. Powstać mają trzy garaże przystosowane do ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych. W Lipienicy istniejący budynek gospodarczy ma zostać przebudowany na wiejską świetlicę.

Druga część to budowa budynku socjalnego przy boisku w Leszczyńcu oraz modernizacja budynku Urzędu Gminy i otoczenia. Budynek w Leszczyńcu ma mieć trzy pomieszczenia do przebierania oraz trzy toalety. Wykonany ma być z prefabrykowanych modułów. Wykonana ma być również droga dojazdowa. Przy Urzędzie Gminy ma zostać wykonana przebudowa nawierzchni, wyburzony jeden garaż i przebudowany obiekt garażowo-magazynowy.

W obu częściach o wyborze wykonawcy decydować ma cena (60), okres gwarancji i rękojmi (30) oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pracowników (10).

Łączna wartość zamówienia to prawie 4,4 mln zł. Oferty można składać do 6 czerwca.

 

REKLAMA