aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Krzysztof Świątek

Krzysztof Świątek, obecny burmistrz i kandydata na burmistrza Kamiennej Góry w tegorocznych wyborach samorządowych, zwołał dzisiaj (czwartek, 20 listopada) konferencję prasową, podczas której odniósł się do opinii krążących na jego temat.?  Bardzo mnie bolą posądzenia, że mógłbym przyczynić się do likwidacji czegoś, co tworzyłem i chroniłem ? mówił K. Świątek reagując na sugestie, że w przypadku gdy wygra wybory zlikwiduje szpital w Kamiennej Górze. Burmistrz przypomniał, że przyszłość szpitala zależy od starostwa. To powiat przejął zobowiązania likwidowanego SP ZOZ-u. K. Świątek przypomniał, że proponował, aby wszystkie samorządy stały się udziałowcami szpitala, ale takie rozwiązanie nie zostało przyjęte. ? To jest nasz szpital i wszyscy musimy o niego walczyć ? oświadczył K. Świątek przedstawiając finansowe zaangażowanie miasta w rozwój szpitala. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że miasto w 2007, 2008 i 2011 roku przekazało na rzecz szpitala prawie 930 tys. zł. Pieniądze przeznaczone były na zakup aparatury medyczne oraz wkład własny do budowy bloku operacyjnego. PCZ-et korzystał również z umorzenia podatku od nieruchomości w sumie w wysokości ponad 26 tys. zł. Łącznie z ulgami udzielonymi SP ZOZ-owi daje to ponad 100 tys. zł obniżenia podatku.

K. Świątek nie zgadza się również z zarzutami dotyczącymi niskiego poziomu wykorzystania środków zewnętrznych. Przedstawił wyliczenie, z którego wynika, że od 2006 roku miasto pozyskało ponad 25 mln zł. Na inwestycje wydano ponad 56 mln zł. Burmistrz kwestionuje również podawane publicznie dane o zadłużeniu miasta. W 2006 roku długi przekraczały 8% dochodów. Najwyższy poziom zadłużenie osiągnęło w latach 2010, 2011 (ponad 40%). Na koniec tego roku ma wynieść prawie 28%, a projekt budżetu na 2015 rok zakłada długi w wysokości niespełna 26% dochodów. K. Świątek podkreśla, że w latach 2013-2014 inwestycje zostały ograniczona, aby zmniejszyć zadłużenie i móc korzystać z unijnych środków w kolejnych latach.

 

Nie widzisz filmu? Kliknij tutaj

 

REKLAMA