aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 18 listopada 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbyło się, w dwóch turach, Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019, w którym uczestniczyli uczniowie ośmiu klas ? trzech drugich oraz pięciu trzecich. Wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego miasta organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

W minionym szkolnym roku turystycznym w 87 klasowych wycieczkach edukacyjnych, lekcjach muzealnych i zamkowych, a także terenowych lekcjach przyrody i lekcjach regionalnych wzięło udział 1.858 młodych uczestników oraz ich opiekunów.

Każda tura Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego rozpoczynała się od zaprezentowania okolicznościowej prezentacji ze slajdami prezentującymi zdjęcia grupowe z ich turystycznych eskapad w trakcie minionego roku szkolnego. Młodzi uczestnicy podsumowań żywo reagowali oglądając zdjęcia wykonane w miejscach i obiektach edukacyjnych, które chętnie odwiedzali.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek przyrodniczo-edukacyjnych piętnaścioro uczestników podsumowania otrzymało z rąk swoich wychowawczyń przyznane im pierwsze odznaki krajoznawcze TROPICIEL PRZYRODY w STOPNIU BRĄZOWYM.

Ponadto wszyscy biorący aktywny udział w klasowych wycieczkach edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej, lekcjach muzealnych i zamkowych oraz terenowych lekcjach przyrody i lekcjach regionalnych w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali okolicznościowe dyplomy indywidualne z zaznaczoną ilością imprez turystycznych, w których uczestniczyli, a także upominki rzeczowe w postaci Przewodnika po zabytkach Dolnego Śląska w miniaturze (klasy II-gie) lub Ilustrowanego przewodnika z mapami Zamek Książ oraz długopisu z grawerem ?Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 Gmina Miejska Kamienna Góra?.

Najaktywniejszymi młodymi turystami reprezentującymi Szkołę Podstawową nr 1 byli: Aleksandra Baryczkowska, Fabian Bocheński, Jakub Karwala, Krystian Pilarz, Adam Prokopowicz, Iza Skoczylas oraz Kornel Wąsiołek, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyli ogółem w aż 14-tu klasowych wycieczkach edukacyjnych i imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przu wsparciu fonansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wszystkie dyplomy okolicznościowe oraz upominki rzeczowe młodym uczestnikom Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019 wręczali wychowawcy klas: Małgorzata Pawlikowska, Katarzyna Grzelak, Janina Żuchewicz, Barbara Hnisdiłów, Beata Galica-Nowak, Monika Tatarata, Anna Chamot i Izabela Sproch, a także Paulina Urban ? nauczyciel języka angielskiego.

Obie tury Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019 zakończyły się wykonaniem tradycyjnych wspólnych ?rodzinnych zdjęć? wszystkich uczestników spotkania.

REKLAMA