Drukuj
fot. PTSM-JR

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie dwóch szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego, którzy brali aktywny udział w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego powiatu organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019 przeprowadzono w świetlicy szkolnej w dwóch turach. Na spotkanie małych turystów o godz. 9.00 przybyli uczniowie dwóch klas II a oraz II b oraz ich nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

Otwarcia Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego dokonał dyrektor ZS-P Arkadiusz Rzepka, która pogratulował uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych, zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych życzyć jednocześnie wielu przygód w trakcie nowych wypraw turystycznych w nadchodzącym 2020 roku.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które jako pierwszoklasiści rozpoczęli od uczestnictwa 12 marca 2019 r. w regionalnej lekcji przyrodniczej, a zakończą zaplanowaną już po podsumowaniu wycieczką do fabryki ozdób choinkowych połączoną ze zwiedzaniem i warsztatami malowania bombek. W trakcie wycieczek miłośnicy turystyki szkolnej wytrwale wypełniali kolejne zadania regulaminu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. ?Przeżyjmy to jeszcze raz? wszystkim drugoklasistom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka wraz z Magdaleną Winter wręczyli okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci puzzli Tatry składających się ze 160-ciu elementów.

Także ich opiekunki ? Monika Fedoruk i Magdalena Winter zostały uhonorowane Dyplomami Honorowymi Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Ponadto Dyplomy Podziękowania przyznany przez Zarząd Oddziału PTSM otrzymał dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka.

fot. PTSM-JR

Natomiast na spotkanie starszych miłośników turystyki szkolnej przeprowadzone o godz. 10.00 przybyli uczniowie dwóch klas V a oraz VI a wraz z nauczycielkami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce oraz uczniowie klasy VII a wraz ze swoją wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim.

Otwarcia Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego dokonała, pod krótką nieobecność dyrektora ZS-P Arkadiusza Rzepki, wychowawca klasy VI a ? Klaudia Kurzawa.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Młodzi miłośnicy turystyki szkolnej obu szkół z terenu Gminy Lubawka uczestniczyli w cyklu różnorodnych tegorocznych imprez turystyczno-krajoznawczych, które jako pierwsi zainaugurowali uczniowie klasy IV a (obecnie V a) od uczestnictwa 12 marca 2019 r. w regionalnej lekcji przyrodnicze. W trakcie szkolnego sezonu turystycznego uczestnicząc w licznych wycieczkach klasowych oraz sobotnich pieszych wyprawach szlakami turystycznymi województwa dolnośląskiego wytrwale poszerzali swoją wiedzę krajoznawczo-przyrodniczą, a część z nich zaliczała punkty od odznak turystyczno-krajoznawczych ? Górskiej Odznaki Turystycznej oraz odznaki Turysta Przyrodnik. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. ?Przeżyjmy to jeszcze raz? wszystkim drugoklasistom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka wraz z Ewą Bienias wręczyli okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci kart pamiątkowych Sudety Środkowe prezentujące atrakcje krajoznawczo-przyrodnicze tej części Sudetów, które warto ująć w swoich turystycznych planach na zbliżający się milowymi krokami 2020 rok.

Także ich opiekunki otrzymały wyróżnienia za aktywne popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa regionu wśród młodzieży szkolne. Klaudia Kurzawa została uhonorowana Dyplomem Honorowym Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Zofia Duszyńska została odznaczona Srebrną Odznaką PTSM, a Ewie Bienias wręczono Honorowe Wyróżnienie ?Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych? przyznane uchwałą Zarządu Głównego PTSM.

Oprócz dyplomów wszystkie wyróżnione osoby otrzymały upominki rzeczowe, w tym tradycyjne od 2015 r ?kubki turystyczne? Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019. Również Jerzy Rubach otrzymał upominki rzeczowe w postaci wydawnictw turystycznych.

Łącznie z Podsumowaniem Szkolnego Sezonu Turystycznego, w dwudziestu dziewięciu dotychczasowych działaniach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego uczestniczyło ogółem 851 osób, w tym 741 uczniów oraz 84 opiekunów reprezentujących cztery szkoły powiatu kamiennogórskiego: SP w Chełmsku Śląskim, ZS-P w Lubawce oraz SP nr 1 i SP nr 2 w Kamiennej Górze, a także 26 edukatorów z odwiedzanych przez nich centrów edukacji ekologicznej oraz obiektów muzealnych.

Grudniowe turystyczne uroczystości zakończono wspólnymi, pamiątkowymi ?rodzinnymi zdjęciami? wszystkich uczestników obu tur podsumowań sezonu.