aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 8 października 2020 roku uczniowie z dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na edukacyjno-przyrodniczą wycieczkę do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Pierwszoklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra? organizowanego dla młodych mieszkańców gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Karpacza na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki spacerując ul. Obrońców Pokoju leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka żwawo powędrowali do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Przed dojściem do budynku Centrum zatrzymali się przy tablicy informacyjnej parku narodowego. Na czerwonym tle dostrzegli Godło Polski oraz odczytali jego nazwę KARKONOSKI PARK NARODOWY. Ponadto dowiedzieli się, że Park Narodowy jest najwyższą formą prawnej ochrony przyrody w Polsce.

Po wejściu do Centrum Informacyjnego KPN uczestnicy wycieczki edukacyjnej od razu zostali podzieleni na dwa zespoły klasowe. Uczniowie klasy I a zostali zaproszeni do Sali Informacyjnej przez edukatora Annę Walusiak, a ich koleżanki i koledzy z klasy I b udali się do Sali Warsztatowej, do której zaprowadziła ich edukator Marta Kubisiak.

Spotkanie z karkonoską przyrodą w Sali Informacyjnej, pod kierunkiem Anny Walusiak. Rozpoczęło się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody (np. rośliny, drzewa, zwierzęta, góry, skały), z którymi kojarzy im się Park Narodowy oraz zasady zachowania i poruszania się na terenie parku ? wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy. Karkonosze zbudowane są głównie z granitu, a najwyższy ich szczyt Śnieżka (1603m.n.p.m) zbudowana jest z hornfelsów. Ponadto dowiedzieli się, że długa, żółta linia to granica państwowa pomiędzy Polską i Czechami, gdzie znajduje się większy od naszego KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK zaliczany do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Europie Środkowej. Prowadząca zajęcia edukacyjne zaprezentowała krzeszowianom wspólne logo obu parków narodowych, na którym oprócz napisu Karkonoski Park Narodowy i skrótu MAB znajduje się rysunek wzgórza przedstawiający motyw Śnieżki oraz dzwonek karkonoski i goryczka trójeściowa. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce i kaplicą św. Wawrzyńca, torfowisko oraz, schronisko ?Samotnia? w Kotle Małego Stawu. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny na krótkich filmikach i usłyszeli głosy cietrzewia, podróżniczka oraz sowy - włochatki.

W tym samym czasie uczestnicy wycieczki z klasy I b w Sali Warsztatowej, pod kierunkiem, edukatora Marty Kubisiak, aktywnie oglądali interesującą prezentację pt. ?I Ty możesz zostać leśnym detektywem!?. Celem prezentacji oraz aktywnie prowadzonej dyskusji prowadzącej zajęcia edukacyjne z krzeszowskimi pierwszoklasistami było zapoznanie ich ze śladami i tropami bytowania w lesie ich mieszkańców ? zwierząt oraz ptaków. Na pierwszych slajdach mali adepci przyrody mieli za zadanie rozpoznać ?domy mieszkańców lasu. Wśród prezentowanych miejsc bez problemów rozpoznali mrowiska, w których bytują mrówki, oraz nory (wilk, niedźwiedź i lis). Kolejny slajd prezentował nadgryzione przez gąsienice motyla zielone liście. Następnie zobaczyli żerenie ? budowane przez bobry konstrukcje ochronno-lęgowe. Następnie do rozpoznania były kretowiska oraz pajęczyny ? miejsca bytowania kretów oraz pająków. Ciekawym dla nich śladem bytowania dzięcioła było zdjęcie zatkniętej w szczelinie kory rozchylonej szyszki. Takie miejsce nazywa się kuźnią. Na zakończenie tej części prezentacji zobaczyli różnorodne dziuple zamieszkiwane przez dudki, nietoperze, sowy, wiewiórki oraz kuny leśne. Następnie mali ?krzeszowscy detektywi? rozpoznali nadgryzione szyszki ? przysmak wiewiórek oraz poznawali pióra różnych ptaków, które mogli osobiście dotknąć. Oglądajęc kolejne slajdy i uważnie słuchając opowiadania Marty Kubisiak poznali różnicę między rogami i porożem zwierząt kopytnych oraz zobaczyli poroża jelenia, sarny i łosia. Ciekawym dla nich doświadczeniem było oglądnięcie wypluwek. Jest to zlepek niestrawionej przez ptaka części pokarmu np. kości, sierść, pęcherzyki owadów wydalany ruchami wymiotnymi przez otwór gębowy. Ponadto prowadząca zajęcia pokazała im różne gniazda budowane przez ptaki.

Na zakończenie interesującej prezentacji uczestnicy terenowej lekcji przyrody zobaczyli tropu zwierząt ? czyli odciski nóg zwierzyny na ziemi lub ściegu. Wśród prezentowanych tropów zwierząt były odciski dzika, jeża, jelenia, lisa, borsuka oraz wilka, który ponownie zawitał w Karkonosze.

Na zakończenie udanego pobytu w gościnnym dla miłośników przyrody Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu zrobili sobie wspólne, grupowe zdjęcie z prowadzącymi zajęcia edukacyjne MARTĄ KUBISIAK i ANNĄ WALUSIAK z budynkiem Centrum w tle. PO podziękowaniu im za ciekawe zajęcia, nowe wiadomości o karkonoskiej przyrodzie pożegnali się z nimi i po opuszczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego żwawo wyruszyli w drogę powrotną do Karpacza. Po pokonaniu 1,2 km pieszej trasy na parkingu wsiedli do autokaru PKS Kamienna Góra w wesołych nastrojach, pełni wrażeń z przyrodniczej wyprawy powrócili zgodnie z planem do swojej szkoły, gdzie czekał już na nich smaczny obiad. .

W trakcie przyrodniczej eskapady wszyscy pierwszoklasiści kontynuowali wypełnianie warunków umożliwiających zdobycie pierwszej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Opiekunami uczestników wycieczki byli Wiesława Czernik i Beata Kwilińska - wychowawczynie klas, Monika Zając - nauczyciel oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA