aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ptsm Grudzień to miesiąc, w którym od lat odbywają sią Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego przeprowadzane z reguły w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Od 2018 r. Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego odbywały się także w Szkole Podstawowej w Krzeszowie, a w 2019 r. również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, w którym uczestniczyli uczniowie z Chełmska Śląskiego i Lubawki. Podczas tego ?turystycznego święta? najaktywniejsi uczestnicy klasowych wycieczek edukacyjnych oraz miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury otrzymywali zdobyte w trakcie mijającego sezonu odznaki turystyczno-krajoznawcze, dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe, a ich opiekunowie m.in. wyróżnienia organizacyjne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz ?kubki turystyczne?.Każde z podsumowań kończyło się wspólnym ?rodzinnym zdjęciem? młodych turystów, ich opiekunów oraz uczestniczących w nich przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości reprezentujących współpracujące przy organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej instytucje z naszego regionu.

 

Tegoroczny Szkolny Sezon Turystyczny na terenie naszego powiatu zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. W rozstrzygniętych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wsparcie finansowe przyznali nam Burmistrz Miasta Kamienna Góra, Wójt Gminy Kamienna Góra oraz Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Sezon turystyczny 24 stycznia 2020 r. zainaugurowali uczniowie z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, którzy uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? w Wałbrzychu. Po odbytej 10 marca 2020 r. wycieczce edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, w której wzięli udział uczniowie klasy V a i VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce szkoły zostały zamknięte, a uczniowie rozpoczęli zdalne nauczanie, co miało związek z ogłoszoną pandemią SARS-CiV-2. Gdy 1 września 2020 r. uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych mogliśmy kontynuować organizację klasowych wycieczek edukacyjnych, które zainaugurowali uczniowie klasy VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze poznając walory turystyczno-krajoznawcze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego pod opieką edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. W dniu 16 października w ostatniej, tegorocznej wycieczce edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu wzięli udział uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

W związku z zaliczeniem w - dniu 17 października 2020 r. powiatu kamiennogórskiego do tzw. ?czerwonej strefy? klasowe wycieczki edukacyjne zostały zawieszone. W niedługim czasie szkoły przeszły na, trwające do dzisiaj, zdalne nauczanie co spowodowało, że wszystkie planowane do końca 2020 r. imprezy turystyczne, w tym ?tradycyjne święta młodych turystów? - Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2020 nie mogły zostać zrealizowane.

W 2020 r., mimo wielu trudności związanych z pandemią SARS-CoV-2, udało się przeprowadzić 32 różnorodne działanie turystyczno-krajoznawcze, w których uczestniczyło 800 młodych mieszkańców naszego powiatu, ich opiekunów oraz edukatorów z odwiedzanych przez nas centrów edukacji. Podczas 22 wycieczek korzystaliśmy z transportu PKS Kamienna Góra Zorganizowaliśmy wycieczki edukacyjne do: Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ?Salamandra? w Myśliborzu (4), Centrum Nauki i Sztuki ?Stara Kopalnia? w Wałbrzychu (3), Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu (2), ?Galerii Pod Aniołem? w Dobkowie (2) oraz Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie (1). Młodzi miłośnicy górskiej przyrody zwiedzali ?Błędne Skały? w Parku Narodowym Gór Stołowych (2) i Ślężański Park Krajobrazowy (2). Natomiast na terenie powiatu kamiennogórskiego zwiedzali rezerwat przyrody ?Głazy Krasnoludków? oraz poznawali pomniki przyrody (6) oraz Podziemną Trasę Turystyczną Projekt ARADO? (5), Zorganizowaliśmy też 2 wycieczki sobotnie dla piechurów z SKT-P przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, lekcję muzealną w Muzeum Tkactwa, wycieczkę na ścieżce przyrodniczej ?Góra Parkowa? oraz regionalną lekcję przyrody. W imprezach uczestniczyli przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze (359 uczniów i 34 opiekunów w 19 imprezach), Szkoły Podstawowej w Krzeszowie (183 uczniów i 18 opiekunek w 7 imprezach), Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze (103 uczniów i 6 opiekunek w 5 imprezach) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce (31 uczniów i 2 opiekunki w 1 imprezie). Ponadto ciekawe zajęcia edukacyjne z młodzieżą prowadziło 34 edukatorów odwiedzanych centrów edukacji, a w 30 imprezach uczestniczył, jako jeden z opiekunów lub prowadzący wycieczki, Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego. Warto zaznaczyć, że od powstania Oddziału PTSM w Kamiennej Górze 5 marca 1998 r. w naszych imprezach turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej wzięło udział 40.081 młodych turystów, ich opiekunów oraz edukatorów.

W trakcie wycieczek edukacyjnych oraz pieszych ich uczestnicy wypełniali normy na wybrane przez siebie i opiekunów odznaki turystyczno-krajoznawcze, które rozpoczęli, w zależności od posiadanego odznaki, w latach poprzednich. Podsumowując punktację oraz warunki zdobywania poszczególnych odznak okazało się, że miłośnicy poznawania walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych województwa dolnośląskiego spełnili normy do przyznania młodym turystom następujących stopni odznak: Tropiciel Przyrody brązowa (86), Dziecięca Odznaka Turystyczna (54), Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (39), Turysta Przyrodnik popularna (12), Górska Odznaka Turystyczna popularna (8), Turysta Przyrodnik mała brązowa (6), Regionalna Odznaka Krajoznawcza brązowa (6) i Górska Odznaka Turystyczna mała brązowa (2). Łącznie uczestnicy imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej wypełnili aż 213 norm na w/w odznaki. Wszystkim serdecznie gratulujemy wypełnionych norm i przyznanych odznak. Po uzupełnieniu wpisów do książeczek poszczególnych odznak będą one uroczyście wręczone ich zdobywcom podczas uroczystych Podsumowań Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, które mamy nadzieję zorganizować w czerwcu 2021 r.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom naszych tegorocznych imprez turystycznych w imieniu organizatorów i współorganizatorów życzymy dużo zdrowia oraz Wesołych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w szkole i na szlakach turystycznych w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Do zobaczenia na szlakach turystycznych w ?zdrowszych czasach?..

REKLAMA