aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 29 listopada 2021 roku uczniowie dwóch klas  IV a oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na warsztaty ceramiczne ?Z gliną na wesoło? do ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Po przyjeździe minibusem PKS Kamienna Góra do Dobkowa i podejściu do ?Galerii Pod Aniołem? weszli do pracowni ceramicznej urządzonej w stylu ?Góralskiej chatki z drewna?, w której panuje bardzo przyjemny klimat sprzyjający twórczości artystycznej w ciszy oraz spokoju. Następnie spotkali się z Bogusławą Rudnicką, która przybyłym ?młodym adeptom sztuki ceramicznej? zaproponowała krótki odpoczynek po przejeździe z konsumpcją drugiego śniadania. Na początek zaplanowanych warsztatów Bogusława Rudnicka zaczęła od zachęcenia kamiennogórzan do aktywnego w nich uczestnictwa, podczas których nie używamy m. in. wyrażeń: nie podoba się, to jest głupie, nie chce mi się czy nie potrafię.  

Następnie Bogusława Rudnicka w interesującej prelekcji ilustrowanej slajdami zapoznała młodych, kamiennogórskich adeptów ceramiki z historią powstania firmy rodzinnej Ceramika RR (Rodziny Rudnickich), dla których ceramika to nie tylko zawód, ale także hobby i pasja, którą oprócz swoich dzieci zaraża liczne grono dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie prowadzenia bardzo interesujących i aktywizujących warsztatów ceramicznych. Na prezentowanych slajdach uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć ?jak to drzewiej było?, gdyż autentyczna pasja ?ceramicznej firmy? została zapoczątkowana w 2001 r. Wszystkie eksponaty znajdujące się w pracowni ceramicznej są wyrabiane ręcznie, a więc nie ma wśród nich dwóch identycznych wyrobów, gdyż nie stosuje się żadnych form. Ich motywem przewodnim są anioły, które skupiają uwagę przebywających w galerii. Część z eksponatów została przez prowadzącą zaprezentowana młodzieży, a dziewczęta i chłopcy starali się rozpoznawać przeznaczenie m.in. dawnych glinianych naczyń używanych w gospodarstwie domowym lub określić nazwy gatunków drzew i roślin będących motywem prezentowanych wyrobów ceramiki artystycznej. Wśród rozpoznanych przez uczestników pokazywanych ?glinianych liści? były m. in. klon, słonecznik, łopian.

Kolejnym elementem warsztatów było zapoznanie kamiennogórskich uczniów z gliną, z której mają powstać własnoręcznie wykonane przez nich kubki. Słuchając opowiadania Agaty oraz Bogusławy Rudnickich o rodzajach glin dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o jej pochodzeniu. Barwa gliny zależy od zawartości i stopnia utlenienia tlenków metali. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej, w warunkach redukcyjnych glina może być jasnoszara, szara, szarozielona. Dla ?dobkowskich ceramiczek? ?glina to błoto, która zamienia się w złotu?. Uczestnicy warsztatów w trakcie interaktywnej dyskusji z prowadzącymi warsztaty m. in. wypowiadali się na zadawane przez nich pytania, a aktywność i dobre wypowiedzi były nagradzane przybiciem ?żółwika? czy ?piąteczki?. Na zakończenie tej części zajęć dowiedzieli się, że będą uczestniczyć w pierwszym etapie tworzenia własnej ceramiki artystyczno-użytkowej ? kubka, a najważniejszą w niej rolę będzie odgrywała ich własna wyobraźnia oraz niezawodny ?palec ? grzebalec?.

Po przyniesieniu na stoły przez Grażynę Grabską zwaną ?Gosią? bloczków gliny z ogniotrwałym szamotem z ochotą i zaangażowaniem i radością tworzyli własnoręczne arcydzieło ceramiczne. Uważnie słuchając instrukcji pań prowadzących warsztaty ceramiczne ?Z gliną na wesoło? rozpoczęli modelowanie gliny nadając jej odpowiedni kształt. W ten sposób powstawały z bloczków gliny kulki wielkości jajka, z którego ubijali ?schabowego?, czyli dno ich kubka. Następnie, rozwałkowywali glinę na  ?kabanosy?, z których formowali mniejsze ?kopytka? albo ?naboje?, a następnie wytrwale uczyli się zwijać ?ślimaki? wyczarowując z uformowanej gliny ścianki swojego pierwszego ceramicznego rękodzieła. Przez cały czas ważną rolę odgrywał tzw. ?palec grzebalec?, którym musieli systematycznie gładzić wykonane oraz umocowane elementy kubka, gdyż glina w odróżnieniu od plasteliny wysychając pęka. Zlekceważone oraz pozostawione pęknięcia mogą doprowadzić do odpadnięcia poszczególnych elementów tworzonego przez nich dzieła, a niezauważone i pozostawione otwory pomiędzy poszczególnymi elementami kubka mogą doprowadzić do utraty wartości użytkowej ceramicznego rękodzieła. Pierwsze kroki w tworzeniu glinianego rękodzieła umilała im muzyka.

Wszystkie uformowane kubki lub inne naczynia zostały na zakończenie warsztatów dokładnie sprawdzone przez panią Bogusię i panią Agatę. Młodym rękodzielnikom samodzielne wykonanie kubków, mimo czasami początkowych trudności, sprawiło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Uformowane przez czwartoklasistów naczynia po wyschnięciu poddane zostaną dwóm procesom wypalania. Po pierwszym wypaleniu w temperaturze ok 900?C powstanie tzw. biskwit ? półfabrykat ceramiczny, wstępnie spieczona masa ceramiczna, która w procesie drugiego wypalania w temperaturze ok 1.250?C zostanie poddana procesowi szkliwienia ceramicznego tj. pokrycie powierzchni kubków warstwą masy szklanej. Oba procesy potrzebują ok. 3-4 tygodni, ale po ich przeprowadzeniu wykonane przez ?małych adeptów sztuki ceramicznej? wyroby oprócz walorów artystycznych nabiorą wartości użytkowej.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu w Dobkowie  nastał długo oczekiwany przez uczestników wycieczki ?czas zakupów pamiątkarskich? i przywiezione przez siebie pieniądze zamieniali na gliniane podkowy, magnesy oraz anioły. Ponadto znaleźli jeszcze czas na zrobienie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z wprowadzającymi ich w tajemnice sztuki ceramicznej PANIĄ AGATĄ, PANIĄ BOGUSIĄ oraz PANIĄ GOSIĄ. W miłej atmosferze czas mija bardzo szybko i ?w oka mgnieniu?  integrujący zespół klasowy pobyt w malowniczym Dobkowie zastąpił czas pożegnania się z gospodyniami GALERII POD ANIOŁEM. Młodzi kamiennogórzanie podziękowali IM za bardzo mile spędzony czas oraz zdobycie podstaw młodego ceramika, a także bardzo pomocne i motywujące uwagi w trakcie wykonywania pierwszego glinianego rękodzieła.

Pełni niezapomnianych wrażeń oraz zauroczeni stworzoną przez gospodynie GALERII POD ANIOŁEM  twórczą atmosferą oraz gościnnością, z mocnym postanowieniem powrotu do ?Galerii pod Aniołem? na kolejne warsztaty w przyszłym roku kalendarzowym autokarem PKS Kamienna Góra, zabierając ze sobą  gliniane kubki wykonane przez ich koleżanki i kolegów z klasy II b oraz II c, a także z klasy III d i V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze,  powrócili przez Kaczorów oraz Marciszów do Kamiennej Góry.

Opiekunami ?kamiennogórskich młodych ceramików były: Elżbieta Borchardt i Ewelina Wielocha ? wychowawczynie klas, Anita Jakobschy - nauczyciel oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA