aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 23 czerwca 2022 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w ostatniej, w roku szkolnym 2021/2022, pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 czerwca 2022 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej włączyli się do  „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 czerwca 2022 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz IV d, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 14 czerwca 2022 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w ciekawej wycieczce do ZOO w Łącznej. Kamiennogórscy pierwszoklasiści aktywnie kontynuowali swój udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 21 czerwca 2022 roku uczniowie dwóch  klas II b, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, uczestniczyli w ciekawej wycieczce edukacyjno-przyrodniczej do ZOO w Lubinie. Kamiennogórscy młodzi przyrodnicy aktywnie włączyli się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, DCh

W dniu 13 czerwca 2022 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się ponownie na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado” aktywnie włączając się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera”, które od kilku lat aktywnie współpracuje z kamiennogórskim Oddziałem PTSM włączając się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, MCh

W dniu 20 czerwca 2022 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na kolejny spacer  krajoznawczy po Kamiennej Górze kontynuując swój udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Kamiennogórscy adepci turystyki krajoznawczo-przyrodniczej wzięli udział w cyklu wycieczek „Kamienna Góra – moje miasto”, którego celem jest poznanie zabytków architektury oraz pomników przyrody rosnących w naszym mieście.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2022 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Pławnej Dolnej. Uczestnicy wycieczki krajoznawczej aktywnie kontynuowali swoje uczestnictwo w  „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot PTSM-MB

W dniach  14 - 15 czerwca 2022 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na 2 dniową wycieczkę do Wioski indiańskiej w Janiszowie. Uczestnicy wyjazdu włączyli się do  „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 czerwca 2022 r. uczniowie dwóch klas II a, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, oraz II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA