aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 26 października 2016 roku uczniowie klasy III d oraz IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, mimo panującego na dworze chłodu, udali się na swoją kolejną tegoroczną wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Młodzi kamiennogórscy turyści kontynuowali uczestnictwo w cyklu wycieczek ph. ?Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrodnicze naszego regionu? organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Uczestnicy wycieczki dojechali autokarem do Gorzeszowa, gdzie na łące obok głównej drogi przykuła ich wzrok charakterystyczna skałka piaskowcowa zwana ?DIABELSKĄ MACZUGĄ?. Skałka objęta została ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ. Na ścianie skałki w setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem wykuto daty ?1813-1913?. Mali ?Tropiciele przyrody? wysłuchali legendy związanej ze skałką i po zrobieniu sobie  wspólnego pamiątkowego zdjęcia autokarem dojechali do Krzeszówka. W tej miejscowości, obok kościoła p. w. św. Wawrzyńca rosną dwie okazałe lipy drobnolistne, które jako grupa dwóch drzew ustanowione zostały rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r.. POMNIKAMI PRZYRODY OŻYWIONEJ Na obu drzewach zobaczyli zielone tabliczki z wizerunkiem orła ? godła Polski oraz napisem ?Pomnik przyrody prawem chroniony?. Natomiast w Krzeszowie przy murze klasztornym młodzi kamiennogórzanie zobaczyli KAMIENNY PRĘGIERZ z XVI w. ? kolejny w naszym regionie zabytek dawnego prawa karnego zwany również ?słupem hańby?. Pręgierz to urządzenie służące do egzekwowania sprawiedliwości, chociaż w nie najwyższym wymiarze, głownie kar mających charakter hańbiący, do których zaliczano publiczne wystawienie skazańca lub chłostę. Najczęściej wystawienie pod pręgierzem odbywało się w dni targowe. Wykonanie w/w kar mogło być powiązane z wypaleniem piętna ? najczęściej litery ?R? /Renegatus/  na ciele skazańca. Kamienne pręgierze były stawiane od połowy XVI w. zastępując m. in. istniejące już pręgierze drewniane. Ponadto zobaczyli kolejny POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ okazały dąb szypułkowy rosnący przy ul. Sądeckiej 17 ustanowiony także rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r.

Stąd mali kamiennogórzanie udali się na zwiedzanie zabytków dawnego Opactwa Cystersów, którzy byli właścicielami Krzeszowa od 1292 r. do sekularyzacji dóbr zakonnych w 1810 r. Oczekując na spotkanie z przewodnikiem po Sanktuarium skorzystali z gościnności personelu restauracji ?Stara wozownia?, gdzie mogli spożyć przywiezione przez siebie kanapki, gdyż panujące warunki pogodowe nie sprzyjały konsumpcji na świeżym powietrzu.

Następnie przed Domem Pielgrzyma spotkali się z przewodnikiem - Markiem Rzeszutkiem, który zaprosił ich, na początek zwiedzania zabytków pocysterskich,do kościoła brackiego św. Józefa, którego budowę, w stylu wczesnego baroku, zakończono w 1696 r. We wnętrzu kościoła zobaczyli wielki cykl fresków Michała Willmanna ? najwybitniejszego malarza śląskiego baroku, składający się z 50-ciu scen związanych z życiem św. Józefa oraz św. Rodziny. Słuchając opowiadania przewodnika mogli zobaczyć na malowidłach kolejnych przęseł sklepienia wizerunki Przodków św. Rodziny oraz Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa, Natomiast w kaplicach bocznych podziwiali cykl fresków pt. ?Radości i troski św. Józefa?. W dwóch z nich ? ?Obrzezanie dzieciątka? oraz ?Poszukiwanie noclegu w Betlejem? /smutkach/ mamy portrety ich twórcy. Freski zostały namalowane w technice ?al. fresco? tj. malowanych farbą na surowym tynku. Omawiając malowidła w prezbiterium w półkolistej absydzie ?Pokłon Trzech Mędrców? /wielka radość/ przewodnik zwrócił także uwagę na urwiska skalne typowe dla Gór Stołowych oraz Gorzeszowskich Skałek, a także wizerunki wielbłądów z nietypowo długimi szyjami. W prezbiterium zobaczyli także niski ołtarz główny w prezbiterium jest dziełem Georga Schroettera z 1678 r. Niewielkie organy ufundował opat Bernard Rosa, a ich budowę ukończono w roku 1698, już po jego śmierci. Wychodząc z kościoła mogli na freskach zobaczyć m, in. wizerunek Zamku w Bolkowie oraz Maryję w kapeluszu. Kolorystycznie dominuje w kościele biel pilastrów, ale balustrady empor oraz ambona mają kolor niebieski.

Po opuszczeniu kościoła św. Józefa udali się na zwiedzanie Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich ? miejsca spoczynku fundatorów opactwa. Dochodząc do mauzoleum zobaczyli tzw. cmentarz górny powstały w XIX w. z nagrobkami księży diecezjalnych pracujących w Krzeszowie do 1919 r. W murze zamykającym cmentarz stoją trzy kaplice kalwarii krzeszowskiej (XXV-XXVII) oraz stacja XXVIII ? Ukrzyżowanie, powszechnie uważana za najładniejszą, to duża grupa rzeźbiarska. Ponadto przez zakratowane okno mogli dostrzec trumny cystersów, którzy byli chowani nie w ziemi, ale w krypcie pod prezbiterium kościoła klasztornego. Po wejściu do mauzoleum  zobaczyli m.in. dwa sarkofagi ? nagrobki Bolka I oraz jego wnuka Bolka II oraz epitafium legendarnego Bolka III, a także rycerski nagrobek Władysława Zedlitza. 

Następnie udali się do kościoła klasztornego p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowanego w latach 1728-1735 na planie krzyża łacińskiego, który należy do najwyższej klasy zabytków późnego baroku. W 1998 r. Papież Jan Paweł II nadał świątyni godność BAZYLIKI MNIEJSZEJ a dzień 2 czerwca ustanowiono dniem wspomnienia Matki Bożej Łaskawej na terenie Diecezji Legnickiej.  W kwietniu 2004 r. zespół zabytków otrzymał krajowy tytuł POMNIKA HISTORII. W jego przebogatym wystroju wnętrzu wzrok przykuwa cudowny obraz Matki Bożej Krzeszowskiej (koronacji obrazu w 1997 r. dokonał papież Jan Paweł II) w ołtarzu głównym oraz organy, których twórcą jest Michał Engler Młodszy stanowiące obok ołtarza głównego najważniejszy składnik wnętrza, a także stalle ? wygodne i paradne siedzenia dla zakonników. Ponadto Marek Rzeszutek opowiedział im o malowidłach zdobiących sklepienie kościoła, które wykonaj Georg Neunhertz ? wnuk Michała Willmanna, w tym ukazujący jeden z najtragiczniejszych momentów w historii krzeszowskich cystersów ? najazd husytów w 1426 r. Tuż przed najazdem zakonnicy zdołali jeszcze ukryć pod podłogą zakrystii obraz Matki Bożej odnaleziony dopiero w 1622 r.

Po podziękowaniu przewodnikowi po krzeszowskich obiektach Markowi Rzeszutkowi za mile spędzony czas, a także w interesujący sposób przekazywane wiadomości o historii zakonu cystersów i wspaniałych krzeszowskich obiektach pocysterskich, powrócili do Domu Pielgrzyma, gdzie część z nich mogła kupić sobie pamiątki. Ostatnim, dodatkowym punktem zwiedzania było wejście do podziemi klasztornych, w których mogli zobaczyć krótkie filmy przedstawiające m. in. pogrzeb cystersa oraz odkrycie źródełka w klasztornych podziemiach. Na zakończenie pobytu w Krzeszowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP w tle oraz udali się na parking, z którego autokarem pełni niezapomnianych wrażeń z ciekawej wycieczki krajoznawczo-historycznej powrócili zadowoleni do Kamiennej Góry.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowali: Paulina Kuliś i Izabela Sproch? wychowawczynie klas, Dorota Jacyszyn i Magdalena Rochnowska ? rodzice oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony przyrody PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Relacje z innych wycieczek z PTSM

 

REKLAMA