aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

kg LVI Sesja Rady Miasta odbędzie się 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w Sali Nr 211 Urzędu Miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  L i LI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2021 rok.

8. Zamknięcie sesji.

 

REKLAMA